Pradžia
lt
En
Iš viso rezultatų:
Pradžia
lt
en

Atsiskaitymas negrynaisiais mokyklų valgyklose


Projektas „Atviros ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas“

 

Kvietimas savivaldybėms ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai tapti partnerėmis projekte „Atviros ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas

2022-07-29 skelbiamas kvietimas partneriams (savivaldybių ir ŠMSM) į projektą „Atviros ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas“.

Apie ketinimą tapti projekto partneriu prašoma pranešti iki 2022-08-31. Su savivaldybėmis, pareiškusiomis ketinimą dalyvauti projekte, nuo 2022-09-01 iki 2022-09-30 bus derinama informacija ir dokumentai, reikalingi pateikti paraišką.

ATSAKINGA MINISTERIJA

LR finansų ministerija

PARTNERIŲ TIPAS

Savivaldybės ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija

PROJEKTO TIKSLAS

Didinti atsiskaitymo negrynaisiais pinigais galimybes bendrojo ugdymo įstaigose

FINANSUOJAMOS VEIKLOS

  • Atsiskaitymui negrynaisiais pinigais pritaikytos įrangos įsigijimas ir diegimas bendrojo ugdymo įstaigų ir jų skyrių valgyklose
  • Elektroninio mokinio pažymėjimo (EMP) diegimas bendrojo ugdymo įstaigų (1-12 klasių) mokiniams

NUMATYTAS FINANSAVIMAS PROJEKTUI

Projektui įgyvendinti skiriama iki 4 318 000 (keturių milijonų trijų šimtų aštuoniolikos tūkstančių) eurų Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšų ir iki 907 000 (devynių šimtų septynių tūkstančių) eurų valstybės biudžeto lėšų pridėtinės vertės mokesčiui kompensuoti.

INFORMAVIMO BŪDAS

Apie ketinimą dalyvauti projekte prašome pranešti iki 2022-08-31 el. paštu angele.dzienajaviciene@esf.lt, asta.druskiene@esf.lt ir kartu pateikti:

  • apie iš projekto finansuojamų išlaidų poreikį (lentelė pildymui). Pagal tai bus formuojamas projekto biudžetas ir numatomos lėšos kiekvienam projekto partneriui (pačią paraišką pildys ESFA ir teiks vertinti CPVA, projekto partneriui tuo rūpintis nereikės);
  • savivaldybės paskirto atsakingo asmens kontaktinius duomenis, kuris bus bus atsakingas už veiklų vadybą ir bendravimą su ESFA;
  • užpildytą ir elektroniniu parašu pasirašytą partnerio deklaraciją, kurios pagrindu bus vėliau pasirašoma partnerystės sutartis su ESFA. Taip pat pridėti dokumentą, įrodantį pasirašiusio asmens teisę pasirašyti deklaraciją. Partnerio deklaraciją galima pateikti ir vėliau, bet ne vėliau nei ESFA teiks paraišką CPVA. Apie paraiškos teikimo CPVA datą informuosime vėliau.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Tvarių viešųjų finansų plėtros programos pažangos priemonės Nr. 04-001-08-05-02 „Didinti (gerinti) mokestinių prievolių vykdymą“ aprašas su priedais

Projektų finansavimo sąlygų aprašas (atkreipiame dėmesį, kad Projektų finansavimo sąlygų aprašą kaip 2 priedą taip pat galite rasti paspaudę aukščiau esančio dokumento nuorodą)

Dažniausiai užduodami klausimai (nuolat atnaujinama)

KONSULTUOJANČIŲ DARBUOTOJŲ KONTAKTAI

Angelė Dzienajavičienė, Projektų valdymo skyriaus III projektų vadovė, angele.dzienajaviciene@esf.lt, tel. 8 659 80 951

Asta Druskienė, Projektų valdymo skyriaus III programos vadovė, el. p. asta.druskiene@esf.lt, tel. 8 614 69 690