Pradžia
lt
En
Iš viso rezultatų:
Pradžia
lt
en

Skelbiame spalio mėnesio neplaninių projektų patikrų rezultatus

Skelbiame spalio mėnesio neplaninių projektų patikrų rezultatus

Spalio mėnesį atlikome 55 neplanines projektų patikras – dvigubai daugiau nei rugsėjo mėnesį. Patikros vietoje, apie kurias projekto vykdytojas nebuvo informuotas iš anksto, atliekamos siekiant nustatyti, ar projektų veiklos vyksta taip, kaip suplanuota, ir užkirsti kelią galimai projekto rizikai.

Neplaninių patikrų metu nustatėme, kad 29 projektų veiklos buvo vykdomos taip, kaip suplanuota, 13 projektų veiklų nevyko, neatitikimų (pavyzdžiui, veikloje dalyvavo mažiau dalyvių, nei buvo planuota, arba jų nebuvo, nebuvo pildomas dalyvių sąrašas ir pan.) užfiksuota taip pat 13 projektų vykdomų veiklų.

Nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d., įsigaliojus Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimui, svetainėse www.esinvesticijos.lt ir www.esf.lt skelbiame visų neplaninių patikrų rezultatus. Taisyklių pakeitimas numato, kad informacija apie atliktų patikrų vietoje, apie kurias projekto vykdytojas nebuvo informuotas iš anksto, rezultatus (nurodant projekto vykdytojo pavadinimą, projekto pavadinimą, juridinio asmens ar kitos organizacijos, atsakingų už tikrintos veiklos organizavimą ir (ar) vykdymą, pavadinimą, veiklų vykimo ar nevykimo faktą patikros metu ir, jei reikia, kitą informaciją) gali būti viešai skelbiama svetainėje www.esinvesticijos.lt.  

Tikimės, kad viešai skelbiami neplaninių patikrų rezultatai padės užtikrinti skaidrų bei tinkamą ES investicijų lėšų panaudojimą projektų finansavimui.

Neplaninių projektų patikrų rezultatai skelbiami čia.

Komentarai

{{msg}}

Komentaras bus išpublikuotas, kai jį patvirtins administratorius.
{{comment.name}}
{{comment.time | u2date : 'yyyy-MM-dd'}}
{{comment.time | u2date : 'HH:mm:ss'}}
{{comment.comment}}
show_all_comments