Pradžia
lt
En
Iš viso rezultatų:
Pradžia
lt
en

Kviečiame teikti paraiškas pagal priemonę „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“

Kviečiame teikti paraiškas pagal priemonę „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“

Kviečiame teikti paraiškas pagal priemonę „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“. Pagrindinis šios priemonės finansavimo tikslas - įgyvendinant vietos plėtros strategijas padidinti miestų bendruomenių socialinę integraciją ir pagerinti šių bendruomenių narių padėtį darbo rinkoje. Tam iš viso numatyta skirti apie 14 mln. eurų.

Lėšos pagal priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektus turėtų būti skiriamos socialinių paslaugų teikimui (pvz., maitinimo, transporto, pagalbos į namus ir kt.), informacijos apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines ir kitas reikalingas paslaugas sklaidai, bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų užimtumui didinti, bendruomenės verslumui didinti, gyventojų savanoriškai veiklai skatinti ir kt.

Atkreipiame dėmesį, kad projektas turi atitikti specialiuosius projektų atrankos kriterijus:

  • projektas turi atitikti vietos plėtros strategiją, kuri įtraukta į siūlomų finansuoti didžiųjų miestų vietos plėtros strategijų sąrašą arba įtraukta į siūlomų finansuoti vietos plėtros strategijų sąrašą;
  • projektas turi atitikti miesto vietos veiklos grupės atrinktų ir siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąrašą.

Tęstinė projektų atranka vyks iki 2020 m. rugsėjo 1 dienos. Atranka bus baigta anksčiau, jeigu pagal priimtus sprendimus dėl projektų finansavimo ir pateiktas naujas paraiškas bus paskirstytos visos priemonei numatytos lėšos.

Išsamią informaciją apie galimus pareiškėjus ir finansuojamas veiklas rasite čia.

Jeigu kiltų klausimų, į juos atsakys:

Projektų valdymo skyriaus III vyr. projektų vadovė Laura Batulevičiūtė, el. paštas laura.batuleviciute@esf.lt, tel. 8 659 80 263;

Projektų valdymo skyriaus III vyr. projektų vadovė Dalia Česlauskaitė, el. paštas Dalia.Ceslauskaite@esf.lt, tel. 8 659 80 266.

 

Komentarai

{{msg}}

Komentaras bus išpublikuotas, kai jį patvirtins administratorius.
{{comment.name}}
{{comment.time | u2date : 'yyyy-MM-dd'}}
{{comment.time | u2date : 'HH:mm:ss'}}
{{comment.comment}}
show_all_comments