Pradžia
lt
En
Iš viso rezultatų:
Pradžia
lt
en

INTERREG EUROPE projekto „40Ready“ atidarymo renginys Florencijoje

INTERREG EUROPE projekto „40Ready“ atidarymo renginys Florencijoje

Florencijoje 2019 m. rugsėjo 17–18 dienomis įvyko Europos socialinio fondo agentūros (ESFA) kartu su partneriais iš Italijos, Suomijos, Belgijos, Lenkijos, Ispanijos bei Rumunijos įgyvendinamo INTERREG EUROPE programos projekto „Mažų ir vidutinių įmonių gebėjimų stiprinimas rengiantis Pramonei 4.0“ atidarymo renginys.

Projekto „40Ready“ vadovaujančio partnerio Italijos Empolese Valdelsa (Toskana) regiono plėtros agentūros atstovas Lorenzo Sabatini akcentavo projekto naudą ir svarbą projekte dalyvaujančių ES regionų mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) projekto dalyviams semiantis gerosios tarptautinės patirties ir siekiant pritaikyti geruosius pavyzdžius kiekvienoje iš projekto šalių.

Renginyje buvo aptarti MVĮ ir įvairių jose dirbančių žmonių poreikiai ruošiantis Pramonei 4.0 skirtingose projekto dalyvių šalyse. Savo patirtimi bei turimomis priemonėmis ir metodais šiems poreikiams atskleisti dalijosi Belgijos, Ispanijos ir Vengrijos atstovai.

Renginio šeimininkai pristatė verslą ir švietimo sektorių vienijančią aukštųjų technologijų įstaigą ITS PRIME Mechanics. Tai viena iš 7 įstaigų Toskanos regiono švietimo sistemoje, siekianti integruoti švietimo, mokymo, darbo rinkos ir verslo poreikius. Atsižvelgiant į konkrečių įmonių poreikius parengiamos specialios mokymosi programos ir pagal jas mokosi bei stažuojasi vidurinės grandies vadovai. Vėliau jie šiose įmonėse atlieka praktiką, o dauguma jų ir įsidarbina pagal įgytą išsilavinimą. Taip įmonės naudojasi visomis Pramonės 4.0 galimybėmis. Italijoje veikia net 6 aukštųjų technologijų centrai: energijos efektyvumo, tvaraus judumo, new life technologijų, naujų technologijų Italijos pramonei, inovatyvių technologijų turizmui, informacijos ir komunikacijos technologijų.

Lietuvai atstovavo Europos socialinio fondo agentūros darbuotojai ir Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Inovacijų ir pramonės departamento Pramonė 4.0 politikos skyriaus vyriausiasis specialistas Evaldas Petrauskas. Jis renginio dalyviams pristatė Lietuvos pramonės skaitmeninimo gaires, padėsiančias Lietuvai iki 2030 m. įgyvendinti pramonės skaitmeninimo iniciatyvas, kuriomis siekiama sukurti produktyvesnį ir konkurencingesnį gamybos sektorių. Tai yra pirmas naujos Sumanios specializacijos strategijos ir jos prioritetinių sričių plėtros etapas bei Mokslo, technologijų ir inovacijų strategijos ir Nacionalinės pažangos programos pagrindas.

Renginio dalyviai lankėsi Aukštesniajame energetikos ir aplinkos techninio mokymo institute (Higher Educational Institute for Technical Training (ITS) - Energy and Environment), kuriame, be kitų veiklų, didžiausias dėmesys yra skiriamas su Pramone 4.0 susijusių mokymų organizavimui ir kompetencijų suteikimui darbo rinkos dalyviams. Instituto veiklą pristatė miesto meras, dalyviai pamatė mokymų patalpas bei laboratorijas, pranešimus skaitė ir patirtimi dalijosi instituto vadovai (tarp jų – instituto veikloje dalyvaujančių privačių įmonių atstovai) bei institutą baigę studentai.

Tikimasi, kad įgyvendinamo projekto metu organizuojamuose susitikimuose ir darbo grupėse partneriai dalinsis patirtimi ir esama situacija kiekvienoje šalyje, atskleis silpnybes ir sėkmės istorijas, įvardys MVĮ bei jų darbuotojų poreikius prisitaikant prie Pramonės 4.0 iššūkių. Įgyvendinant projektą bus parengtas išsamus planas, grįstas regionų patirtimi, kuris apims su Europos socialinio fondo ir su Europos regioninio plėtros fondo  politika susijusius pasiūlymus.

Projektas „40Ready“ finansuojamas Europos regioninio plėtros fondo lėšomis.

Komentarai

{{msg}}

Komentaras bus išpublikuotas, kai jį patvirtins administratorius.
{{comment.name}}
{{comment.time | u2date : 'yyyy-MM-dd'}}
{{comment.time | u2date : 'HH:mm:ss'}}
{{comment.comment}}
show_all_comments