Pradžia
lt
En
Iš viso rezultatų:
Pradžia
lt
en

Europos socialinis fondas švenčia 60-metį

Europos socialinis fondas švenčia 60-metį

   Kovo 25-ąją savo 60-metį kartu su visa Europa švęs ir Europos socialinis fondas (ESF) – seniausias Europos Sąjungos fondas.  Šio fondo jubiliejų mini ir Europos socialinio fondo agentūra (ESFA), kuri nuo 2004 metų rūpinasi ESF investicijomis Lietuvoje. Tarp Europos Sąjungos lėšas Lietuvoje administruojančių institucijų jau penkioliktus metus dirbanti ESFA yra sukaupusi didžiausią darbo su ESF projektais patirtį.
   ESF yra svarbiausia Europos investicijų į žmones priemonė. „Europos socialinio fondo investicijos nukreiptos  į dalykus, kuriuos gana sunku apčiuopti ar matyti iš karto. Tai vidiniai žmogaus pokyčiai: išaugęs pasitikėjimas savimi, įgyta kvalifikacija, galimybė įgyvendinti mokslinę idėją, prisijaukintos technologijos, pakitęs požiūris, nuostatos, gautas teigiamas impulsas, kokybiškesnė ar greitesnė paslauga. Vadiname tai „minkštaisiais“ dalykais, kurie turi ilgalaikę vertę,“ – sako Europos socialinio fondo agentūros direktorius Povilas Česonis.
   Nuo 2004 m. ESF investicijų projektuose jau dalyvavo 1,2 mln. Lietuvos gyventojų, iš jų per 300 tūkst. bedarbių ir asmenų, kuriems gresia nedarbas. Fondo padedami įsidarbino daugiau nei 125 tūkst. lietuvių, o pradėjus skatinti savanorystę projektuose savanoriavo apie pusė tūkstančio jaunų žmonių.
   Daugiau nei 3 tūkst. žmonių, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, dalyvavo reabilitacijos programose, iš jų  522 toliau mokėsi arba įsidarbino. Apie 3 tūkst. neįgaliųjų baigė profesinės reabilitacijos programas ir daugiau nei pusė iš jų įsidarbino. Integrali pagalba į namus jau suteikta 2 769  asmenims.
   Per pusę milijono įvairaus amžiaus šalies gyventojų mokėsi, įgijo kvalifikacijų ir gavo baigimo sertifikatus. Vien kompiuterinio raštingumo mokėsi 65 811 lietuvių. ESF finansuojamų projektų veiklose dalyvavo daugiau nei 400 tūkst. moksleivių, studentų, mokslininkų, tyrėjų, mokytojų, dėstytojų, mokslo institucijų administracijos darbuotojų. Pagal darbo sutartis įdarbinta apie 1,2 tūkst. aukštos kvalifikacijos darbuotojų ir mokslininkų.
   Mokymuose savo žinias bei kompetencijas tobulino 47,6 tūkst. valstybės institucijų ir įstaigų darbuotojų. Tobulinant vidaus administravimą ir veiklos valdymą įdiegta 182 sistemos (metodai) savivaldybėse ir kituose viešojo administravimo subjektuose. Parengti 2 164  savivaldybių detalieji ir specialieji planai, sukurtos ir patvirtintos 56 vietos plėtros strategijos.
   Šiuo metu Lietuvoje įsibėgėja jau trečiasis ESF investicijų laikotarpis. Pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos investicijų veiksmų programą Lietuvai skirta ESF lėšų suma siekia 1,35 mlrd. eurų. ESFA administruoja didžiąją dalį šios sumos, t.y. 1,04 mlrd. eurų.

Komentarai

{{msg}}

Komentaras bus išpublikuotas, kai jį patvirtins administratorius.
{{comment.name}}
{{comment.time | u2date : 'yyyy-MM-dd'}}
{{comment.time | u2date : 'HH:mm:ss'}}
{{comment.comment}}
show_all_comments