Pradžia
lt
En
Iš viso rezultatų:
Pradžia
lt
en

ESFA gerąja patirtimi susidomėjo ir užsienio partneriai

ESFA gerąja patirtimi susidomėjo ir užsienio partneriai

Europos socialinio fondo agentūros (ESFA) ekspertai nuotoliniuose susitikimuose keitėsi gerąja praktika su projekto 40Ready, skirto stiprinti mažų ir vidutinių įmonių gebėjimus pasirengti Pramonei 4.0, užsienio parteriais iš Italijos, Suomijos, Belgijos, Ispanijos, Lenkijos, Rumunijos.

Projekto partneriai pasidalino geraisiais projektų finansavimo sąlygų pavyzdžiais, kurie gali būti naudingi siekiant kryptingai investuoti į mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą.

Užsienio šalių partnerius domino Lietuvos patirtis rengiant 2014-2020 m. veiksmų programos lėšomis finansuotų priemonių „Kompetencijos LT“ ir  „Pramonės skaitmeninimas LT“ projektų finansavimo sąlygas. Susitikimo metu ESFA ekspertai pristatė šių priemonių projektų finansavimo sąlygose numatytus vertinimo kriterijus bei finansuotų projektų analizę. Ekspertų pateiktomis įžvalgomis planuoja pasinaudoti Ispanijos ir Lenkijos partneriai rengiant planuojamų priemonių kvietimus.

Susitikimų metu taip pat buvo diskutuojama COVID-19 situacijoje itin aktualia MVĮ darbuotojų nuotolinio mokymosi tema. Šalių atstovai aptarė nuotolinio mokymosi galimybes, jų naudą bei pasidalino gerąja patirtimi apie keliamus reikalavimus mokymus organizuojantiems MVĮ projektų vykdytojams, kurie gali palengvinti administracinę naštą, sudaryti daugiau galimybių renkantis įvairias mokymų organizavimo formas, lankstesnes sąlygas mokytis dirbant iš namų, derinant šeimos ir darbo įsipareigojimus.

Užsienio šalių partneriai dalinosi patirtimi ir apie darbuotojų mokymus pameistrystės būdu bei papasakojo apie prioritetinių projektų atrankos kriterijų nustatymą mažoms ir vidutinėms įmonėms. Atsižvelgiant į susitikimų metu išsakytas mintis, Lietuvos suinteresuotų šalių atstovams buvo pasiūlyta pakeisti projektų prioritetinius kriterijus: suteikti prioritetus projektams, kuriuos įgyvendins labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, bus keliamos kompetencijos darbuotojams turintiems žemą kvalifikacijos lygį bei projektams, kuriuose darbuotojai kvalifikaciją įgis pameistrystės būdu.

ESFA kartu su partneriais įgyvendinamas projektas „40Ready – Stiprinti mažų ir vidutinių įmonių gebėjimus pasirengti Pramonei 4.0“, finansuojamas  Interreg Europe Europos regioninio plėtros fondo lėšomis. Bendra projekto vertė 1 366 300,00 Eur. Projektas įgyvendinamas nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. iki 2023 m. sausio 31 d. Daugiau informacijos apie projekto veiklas pateikiama nuorodoje.

Komentarai

{{msg}}

Komentaras bus išpublikuotas, kai jį patvirtins administratorius.
{{comment.name}}
{{comment.time | u2date : 'yyyy-MM-dd'}}
{{comment.time | u2date : 'HH:mm:ss'}}
{{comment.comment}}
show_all_comments