Pradžia
lt
En
Iš viso rezultatų:
Pradžia
lt
en

Sekite ES Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programos kontaktinio punkto Lietuvoje naujienas Facebook paskyroje

Sekite ES Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programos kontaktinio punkto Lietuvoje naujienas...

Kviečiame pamėgti ir sekti ES Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programos kontaktinio punkto Lietuvoje paskyrą socialiniame tinkle Facebook. Joje rasite naujausią informaciją apie kontaktinio punkto veiklą ir paskelbtus kvietimus teikti paraiškas.

ES naujos Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programos  kontaktiniu punktu Lietuvoje Europos socialinio fondo agentūra buvo paskirta LR Vyriausybės nutarimu ir Europos Komisijos pritarimu šių metų birželio mėn.

Programos kontaktinis punktas atsakingas už nešališkų gairių, praktinės informacijos ir pagalbos teikimą pareiškėjams, suinteresuotiesiems subjektams ir paramos gavėjams visais su programa susijusiais klausimais, įskaitant paraiškų teikimo procedūrą.

Programos valdymo (paraiškų vertinimo, projektų administravimo ir pan.) funkciją vykdo Europos švietimo ir kultūros vykdomoji agentūra.

Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programa (angl. Citizens, equality, rights and values programme - CERV) siekiama apsaugoti ir skatinti ES sutartyse ir pagrindinių teisių chartijoje  įtvirtintas teises ir vertybes, remiant pilietinės visuomenės organizacijas ir skatinant piliečių dalyvavimą ES demokratiniame gyvenime. Ši programa yra sukurta dviejų anksčiau sėkmingai veikusių programų pagrindu – „Europa piliečiams“ ir „Teisės, lygybė, pilietiškumas“.

Kilus klausimams dėl programos įgyvendinimo galimybių galite kreiptis į Europos socialinio fondo agentūroje už programą atsakingą asmenį – Dianą Naujalę, tel. 8 611 86648, el. p. diana.naujale@esf.lt.

Komentarai

{{msg}}

Komentaras bus išpublikuotas, kai jį patvirtins administratorius.
{{comment.name}}
{{comment.time | u2date : 'yyyy-MM-dd'}}
{{comment.time | u2date : 'HH:mm:ss'}}
{{comment.comment}}
show_all_comments