Pradžia
lt
En
Iš viso rezultatų:
Pradžia
lt
en

Neplaninės patikros

Informuojame, kad 2019 m. birželio 25 d. įsigaliojo Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimas. Šiuo pakeitimu numatyta, jog informacija apie atliktų patikrų vietoje, apie kurias projekto vykdytojas nebuvo informuotas iš anksto, rezultatus (nurodant projekto vykdytojo pavadinimą, projekto pavadinimą, juridinio asmens ar kitos organizacijos, atsakingų už tikrintos veiklos organizavimą ir (ar) vykdymą, pavadinimą, veiklų vykimo ar nevykimo faktą patikros metu ir, jei reikia, kitą informaciją) gali būti viešai skelbiama svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. Europos socialinio fondo agentūra svetainėse www.esinvesticijos.lt ir www.esf.lt skelbia patikrų vietoje, apie kurias projekto vykdytojas nebuvo informuotas iš anksto, rezultatus.

Gruodžio mėnesio neplaninių patikrų rezultatai

 

Projekto vykdytojas Projekto pavadinimas  Tikrintos organizacijos pavadinimas Organizacijos statusas (vykdytojas/ partneris) Patikros data Patikros rezultatas (vyko/nevyko /nustatyta neatitikimų)
VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras Aš galiu!  Lietuvos Samariečių bendrijos Kelmės skyrius  Partneris 2019-12-03 Nustatyta neatitikimų
Šiaulių miesto savivaldybės administracija Kompleksinės paslaugos šeimai Šiaulių miesto savivaldybėje VšĮ Socialinių inovacijų centras  Partneris 2019-12-03 Vyko
Miesto vietos veiklos grupė „Jurbarkas“ Miesto vietos veiklos grupės „Jurbarkas“ strategijos įgyvendinimo administravimas Miesto vietos veiklos grupė „Jurbarkas“ Vykdytojas 2019-12-03 Vyko
Nacionalinė švietimo agentūra Lyderių laikas 3 (LL3)  VšĮ Mokyklų tobulinimo centras  Partneris 2019-12-03 Nustatyta neatitikimų
Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos TAPK- Tavo ateities perspektyvų kūrimas Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vykdytojas 2019-12-04 Vyko
Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pasinaudok galimybe Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vykdytojas 2019-12-04 Nustatyta neatitikimų
Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pasinaudok galimybe Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vykdytojas 2019-12-04 Nustatyta neatitikimų
Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos JUDAM Labdaros ir paramos fondas „Pagalbos namuose tarnyba“ Partneris 2019-12-04 Vyko
Viešoji įstaiga „Vilties žiedas“ Atrask ir įvertink save darbinėje veikloje Viešoji įstaiga „Vilties žiedas“ Vykdytojas 2019-12-04 Vyko
Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija Bendruomeninė socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracijos į darbo rinką sistema Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija Vykdytojas 2019-12-04 Vyko
Elektrėnų savivaldybės administracija Elektrėnų savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai  Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius  Partneris 2019-12-04 Nevyko
UAB Verslo mokymo centras ŽALIAKALNIO TERITORIJOS DARBINGŲ NEAKTYVIŲ GYVENTOJŲ (16 – 39 m.) VERSLUMO SKATINIMAS UAB Verslo mokymo centras Vykdytojas 2019-12-04 Vyko
UAB „De Futuro“ Kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje UAB „De Futuro“ Vykdytojas 2019-12-04 Vyko
VšĮ Projektų valdymo ir mokymo centras STOP SKURDUI VšĮ Projektų valdymo ir mokymo centras Vykdytojas 2019-12-05 Nustatyta neatitikimų
VšĮ Projektų valdymo ir mokymo centras STOP SKURDUI VšĮ Projektų valdymo ir mokymo centras Vykdytojas 2019-12-05 Nustatyta neatitikimų
VšĮ Projektų valdymo ir mokymo centras STOP SKURDUI VšĮ Projektų valdymo ir mokymo centras Vykdytojas 2019-12-05 Nustatyta neatitikimų
Viešoji įstaiga „Žmogaus socialinės raidos tyrimų centras“ Studija „Atrask save darbo rinkoje“  BĮ Visagino socialinių paslaugų centras  Partneris 2019-12-05 Nevyko
Viešoji įstaiga „Žmogaus socialinės raidos tyrimų centras“ SAVANORYSTĖS KELRODIS: MES REIKALINGI Viešoji įstaiga „Žmogaus socialinės raidos tyrimų centras“ Vykdytojas 2019-12-05 Nustatyta neatitikimų
Švenčionių rajono savivaldybės administracija Sveikos gyvensenos skatinimas Švenčionių rajone Švenčionių rajono savivaldybės administracija Vykdytojas 2019-12-05 Nustatyta neatitikimų
Jėgos sporto šakų klubas „Grifas“ „Sportas - sveikata“ Jėgos sporto šakų klubas „Grifas“ Vykdytojas 2019-12-05 Nustatyta neatitikimų
Uždaroji akcinė bendrovė „Aktyvios idėjos“ Jaunimo užimtumo skatinimo iniciatyva Švenčionių mieste Uždaroji akcinė bendrovė „Aktyvios idėjos“ Vykdytojas 2019-12-05 Nevyko
Viešoji įstaiga Visagino bendruomenės fondas Socialinę atskirtį patiriančių Visagino miesto gyventojų pozityvaus vaikų auklėjimo gebėjimų ugdymas Viešoji įstaiga Visagino bendruomenės fondas Vykdytojas 2019-12-05 Nustatyta neatitikimų
Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centras „Oi, tik duokit mums šansą!“ Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centras Vykdytojas 2019-12-10 Nustatyta neatitikimų
Visuomeninė organizacija „Inturkės bendruomenės centras“ Aktyvumo skatinimas per savanorystę Visuomeninė organizacija „Inturkės bendruomenės centras“ Vykdytojas 2019-12-10 Nevyko
Visuomeninė organizacija „Inturkės bendruomenės centras“ Aktyvumo skatinimas per savanorystę Visuomeninė organizacija „Inturkės bendruomenės centras“ Vykdytojas 2019-12-10 Vyko
Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka Šiuolaikinė biblioterapija - socialinei atskirčiai mažinti Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka Vykdytojas 2019-12-10 Nustatyta neatitikimų
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra Anykščių rajono savivaldybės administracija Partneris 2019-12-10 Vyko
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra Anykščių rajono savivaldybės administracija Partneris 2019-12-10 Vyko
UAB „HODA“ Inžinerinės pramonės įmonių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje UAB „HODA“ Vykdytojas 2019-12-10 Vyko
Viešoji įstaiga Pal. J. Matulaičio socialinis centras Kompleksinės paslaugos didinant vaikų ir šeimų socialinę įtrauktį Viešoji įstaiga Pal. J. Matulaičio socialinis centras Vykdytojas 2019-12-12 Nustatyta neatitikimų 
Viešoji įstaiga Valakupių reabilitacijos centras Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą Viešoji įstaiga Valakupių reabilitacijos centras Vykdytojas 2019-12-12 Nevyko
Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius Išmok padėti Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius Vykdytojas 2019-12-12 Nevyko
Viešoji įstaiga „INFORMACIJOS KAUPIMO IR SKLAIDOS CENTRAS“ Sutrikusio intelekto asmenų priešdarbinių įgūdžių ugdymas savanoriaujant veikloje „KAVOS GALIA“ Viešoji įstaiga „INFORMACIJOS KAUPIMO IR SKLAIDOS CENTRAS“ Vykdytojas 2019-12-12 Vyko
Nacionalinė švietimo agentūra Įtraukiojo ugdymo galimybių plėtra, I etapas Nacionalinė švietimo agentūra Vykdytojas 2019-12-12 Nustatyta neatitikimų
UAB „Baltic Orbis“ IT kompetencijos - 3 UAB „Baltic Orbis“ Vykdytojas 2019-12-12 Nustatyta neatitikimų
Baltic Sign Makers Association Tobulėjimo procesas Baltic Sign Makers Association Vykdytojas 2019-12-12 Nustatyta neatitikimų
UAB „Sistemų registras“ Kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje UAB „Paradis“ Partneris 2019-12-12 Nevyko
Viešoji įstaiga Pal. J. Matulaičio socialinis centras Kompleksinės paslaugos didinant vaikų ir šeimų socialinę įtrauktį Viešoji įstaiga Pal. J. Matulaičio socialinis centras Vykdytojas 2019-12-17 Nevyko
Dingusių žmonių šeimų paramos centras Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracijos į darbo rinką skatinimas Vilniaus apskrityje Dingusių žmonių šeimų paramos centras Vykdytojas 2019-12-18 Vyko
VšĮ „SARE ROMA“ Socialiai pažeidžiamų asmenų įsidarbinimo galimybių didinimas Viešoji įstaiga Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras  Partneris 2019-12-18 Nustatyta neatitikimų
Lietuvos vaikų fondas Vyresnio amžiaus žmonių socialinė integracija Lietuvos vaikų fondas Vykdytojas 2019-12-18 Nevyko
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra Vilniaus miesto savivaldybės administracija Partneris 2019-12-18 Vyko
LIETUVOS STATYBININKŲ ASOCIACIJA Lietuvos statybų sektoriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimas LIETUVOS STATYBININKŲ ASOCIACIJA Vykdytojas 2019-12-18 Nustatyta neatitikimų
UAB „HODA“ Inžinerinės pramonės įmonių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje UAB  „Electronic House“  Partneris 2019-12-18 Vyko
UAB „Sistemų registras“ Kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje UAB „Paradis“ Partneris 2019-12-18 Nevyko
UAB „Sistemų registras“ Kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje UAB „Paradis“ Partneris 2019-12-18 Nustatyta neatitikimų
Seesam Insurance AS Lietuvos filialas Seesam Insurance AS Lietuvos filialo darbuotojų profesinių įgūdžių tobulinimas Seesam Insurance AS Lietuvos filialas Vykdytojas 2019-12-18 Nustatyta neatitikimų
UAB „Mano Būsto priežiūra“ Pastatų priežiūros paslaugas teikiančios bendrovės darbuotojų specifinių profesinių kompetencijų ugdymas, žinių prie ūkio pokyčių pritaikymas UAB „Mano Būsto priežiūra“ Vykdytojas 2019-12-18 Nustatyta neatitikimų
Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius Išmok padėti Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius Vykdytojas 2019-12-19 Vyko
Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija „Linpra“ Lietuvos inžinerinės pramonės įmonių darbuotojų kompetencijų ugdymas didinant jų galimybes prisitaikyti prie darbo rinkos poreikių bei pokyčių BOD Lenses, UAB Partneris 2019-12-19 Vyko
VILNIAUS PRAMONĖS IR VERSLO ASOCIACIJA Apskaitininkų, buhalterių ir auditorių sektorinių kompetencijų ugdymo mokymai VILNIAUS PRAMONĖS IR VERSLO ASOCIACIJA Vykdytojas 2019-12-19 Nustatyta neatitikimų
If P&C Insurance AS filialas „If“ draudimo meistriškumo akademija If P&C Insurance AS filialas Vykdytojas 2019-12-19 Nevyko
Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Jaunimo socialinių kompetencijų didinimas Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vykdytojas 2019-12-30 Nustatyta neatitikimų

 

* Patikros vietoje metu nustatyti tam tikri neatitikimai, pavyzdžiui, veikloje dalyvavo mažiau dalyvių nei buvo planuota arba jų nebuvo, nebuvo pildomas dalyvių sąrašas, dirbo mažiau darbuotojų nei buvo planuota ir pan.

Lapkričio mėnesio neplaninių patikrų rezultatai

Spalio mėnesio neplaninių patikrų rezultatai

Rugsėjo mėnesio neplaninių patikrų rezultatai

Rugpjūčio mėnesio neplaninių patikrų rezultatai


Apie neplaninę patikrą vietoje projekto vykdytojas gali būti neinformuojamas, jeigu išankstinis informavimas gali turėti neigiamos įtakos patikros vietoje rezultatams.

Kada atliekamos neplaninės patikros

Neplaninės patikros gali būti atliekamos kai:

 • projekto veiklose dalyvauja itin didelis dalyvių skaičius;
 • projekto veiklos vykdomos vėlai vakare, anksti ryte, nedarbo metu;
 • dubliuojasi renginių grafike nurodytas projekto veiklų įgyvendinimo laikas, kelios veiklos yra įgyvendinamos tose pačiose patalpose arba yra skirtos tai pačiai tikslinei grupei;
 • teikiami pavėluotai arba teikiami netvarkingi projekto veiklų įgyvendinimo grafikai;
 • Agentūrai teikiamuose išlaidų pagrindimo, pirkimų, veiklų įgyvendinimo dokumentuose nesutampa informacija arba informacija yra dviprasmiška, neaiški;
 • gaunami skundai;
 • anksčiau atliktos neplaninės patikros metu rastas pernelyg mažas dalyvių skaičius lyginant su įprastai MP deklaruojamu dalyvių skaičiumi;
 • pasikartoja ankstesnių patikrų metu nustatyti pažeidimai ar neatitikimai;
 • kai siekiama įsitikinti, ar įdiegti visi numatyti funkcionalumai diegiamoje informacinėje sistemoje;
 • kai siekiama įsitikinti, ar įdiegta informacinė sistema naudojama;


Nesant minėtų aplinkybių, Agentūra atlieka bent vieną neplaninę patikrą projekto įgyvendinimo laikotarpiu, išskyrus specifinius projektus, kuriuose atlikti patikrą netikslinga, pvz., atliekamas tyrimas.


Neplaninės patikros metu (atsižvelgiant į patikros vietoje priežastis bei tikslą) tikrinami duomenys ir dokumentai, nurodyti neplaninės patikros vietoje tikrinimo elementų sąraše, pvz., tikrinama, ar planuojamų renginių grafike nurodytą dieną ir valandą seminare dalyvauja 15 įstaigos darbuotojų. Patikrą vietoje atlieka ne mažiau kaip du Agentūros darbuotojai. Jie prisistato, nurodo patikros tikslą ir užpildo du patikros vietoje atlikimo lapo egzempliorius. Juos pasirašo ir pateikia pasirašyti projekto vykdytojui (jei atliekama planinė patikra) ir (arba) veiklą vykdančiam lektoriui, konsultantui, kitam specialistui (jei atliekama neplaninė patikra). Patikros lape fiksuojamos faktinės aplinkybės, o sprendimai dėl tolimesnių veiksmų priimami grįžus į Agentūrą.

 

SIEKIANT TEIGIAMŲ NEPLANINĖS PATIKROS REZULTATŲ SVARBU

 • projekto veiklas vykdyti pagal planuojamų renginių grafiką, iš anksto informuoti Agentūrą apie bet kokius renginių pasikeitimus;
 • užtikrinti, kad dalyviai mokymų (renginių) sąraše pasirašytų mokymų pradžioje. Renginio dalyvių sąrašą reikia pildyti tiksliai ir sąžiningai, atsižvelgti
 • faktiškai dalyvaujančių asmenų skaičių; dalyviui iš mokymų išvykus anksčiau, tokį asmenį išbraukti iš dalyvių sąrašo arba jame nurodyti dalyvio išvykimo laiką;
 • dalyviui pavėlavus į mokymus, dalyvių sąraše nurodyti faktinį jo atvykimo laiką;
 • užtikrinti, kad projekto veiklose dalyvautų tinkami tikslinės grupės atstovai, galintys pateikti dokumentus, pagrindžiančius kiekvieno dalyvio priklausymą tikslinei grupei;
 • patikros metu bendradarbiauti su patikrą atliekančiais Agentūros darbuotojais: padaryti mokymų (renginių) dalyvių sąrašo ar kitų prašomų dokumentų kopijas, leisti nufotografuoti patalpas ar dokumentus, gebėti pademonstruoti įdiegtos (diegiamos) informacinės sistemos funkcionalumus;


PATIKROS VIETOJE UŽBAIGIMAS

Atlikę patikrą vietoje Agentūros darbuotojai parengia patikros vietoje ataskaitą, kurioje pateikiami patikros vietoje rezultatai, išvados ir rekomendacijos, kaip toliau įgyvendinti projektą, prireikus nustatomi privalomi nurodymai projekto vykdytojui. Patikros vietoje metu nustačius neesminius neatitikimus, kurie nepažeidžia Sutarties ir gali būti ištaisyti projekto vykdytojo, Agentūros darbuotojai suformuluoja rekomendacijas ir nustato terminą, per kurį šios rekomendacijos turi būti įgyvendintos. Rekomendacijų įgyvendinimą Agentūra tikrina prašydama pateikti dokumentus, įrodančius neatitikimų ištaisymą arba atlikdama pakartotinę patikrą. Jei patikros vietoje metu nustatomi esminiai neatitikimai (pažeidimai arba projekto vykdytojas per nustatytą laiką neištaiso neatitikimų ir trūkumų, turinčių esminės įtakos projekto įgyvendinimui) gali būti pradėtas pažeidimo tyrimas.