Pradžia
lt
En
Iš viso rezultatų:
Pradžia
lt
en

Neplaninės patikros

Informuojame, kad 2019 m. birželio 25 d. įsigaliojo Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimas. Šiuo pakeitimu numatyta, jog informacija apie atliktų patikrų vietoje, apie kurias projekto vykdytojas nebuvo informuotas iš anksto, rezultatus (nurodant projekto vykdytojo pavadinimą, projekto pavadinimą, juridinio asmens ar kitos organizacijos, atsakingų už tikrintos veiklos organizavimą ir (ar) vykdymą, pavadinimą, veiklų vykimo ar nevykimo faktą patikros metu ir, jei reikia, kitą informaciją) gali būti viešai skelbiama svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. Europos socialinio fondo agentūra svetainėse www.esinvesticijos.lt ir www.esf.lt skelbia patikrų vietoje, apie kurias projekto vykdytojas nebuvo informuotas iš anksto, rezultatus: 

         

 

Projekto vykdytojas Projekto pavadinimas  Tikrintos organizacijos pavadinimas

Organizacijos statusas (vykdytojas /
partneris)

Patikros data Patikros rezultatas (vyko / nevyko veikla / nustatyta neatitikimų*)
UAB „B.Braun Avitum“ B. Braun Avitum darbuotojų profesinių įgūdžių tobulinimas UAB „B.Braun Avitum“ Vykdytojas 2019-10-03 Nustatyta neatitikimų
Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija Nepakantumo korupcijai sveikatos priežiūros srityje didinimas  Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija Vykdytojas 2019-10-06 Nustatyta neatitikimų
Socialinių inovacijų fondas Savanorystei ir darbui -TAIP! Socialinių inovacijų fondas Vykdytojas  2019-10-08 Nustatyta neatitikimų
Kauno moters užimtumo informacijos centras Kompleksinis atskirties mažinimas - KAM Kauno moters užimtumo informacijos centras Vykdytojas  2019-10-08 Nevyko 
Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Vilkaviškio bendrija Vyresnio amžiaus žmonių dalyvavimo darbo rinkoje galimybių didinimas Marijampolės apskrities savivaldybių teritorijose Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Vilkaviškio bendrija Vykdytojas  2019-10-08 Nustatyta neatitikimų
VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras Aš galiu! Lietuvos samariečių bendrijos Pakruojo skyrius Partneris  2019-10-09 Nevyko 
Viešoji įstaiga Šv. Juozapo globos namai Panevėžio senjorų senėjimo proceso pasekmių mažinimas įtraukiant juos į savanoriškas veiklas Viešoji įstaiga Šv. Juozapo globos namai Vykdytojas  2019-10-09 Nustatyta neatitikimų
Pakruojo rajono savivaldybės administracija Kompleksinės paslaugos šeimai Pakruojo rajone Lietuvos samariečių bendrijos Pakruojo skyrius Partneris  2019-10-09 Nustatyta neatitikimų
UAB „Grafų baldai“ Darbuotojų mokymai pameistrystės forma Šiaulių regiono apdirbamosios pramonės įmonėse UAB „Grafų baldai“ Vykdytojas 2019-10-09 Vyko
UAB „Grafų baldai“ Darbuotojų mokymai pameistrystės forma Šiaulių regiono apdirbamosios pramonės įmonėse  UAB „Vija idėja“ Partneris  2019-10-09 Vyko
UAB „Grafų baldai“ Darbuotojų mokymai pameistrystės forma Šiaulių regiono apdirbamosios pramonės įmonėse  Jasaičio gintaro dirbinių  įmonė „Napoleonas“ Partneris  2019-10-09 Vyko
UAB „Grafų baldai“ Darbuotojų mokymai pameistrystės forma Šiaulių regiono apdirbamosios pramonės įmonėse Jasaičio gintaro dirbinių  įmonė „Napoleonas“ Partneris  2019-10-09 Vyko
UAB „Grafų baldai“ Darbuotojų mokymai pameistrystės forma Šiaulių regiono apdirbamosios pramonės įmonėse Jasaičio gintaro dirbinių  įmonė „Napoleonas“ Partneris  2019-10-09 Vyko
SALDA UAB SALDA UAB darbuotojų mokymai pameistrystės forma, skirti kvalifikacijos daliai įgyti SALDA UAB Vykdytojas 2019-10-09 Vyko
SALDA UAB SALDA UAB darbuotojų mokymai pameistrystės forma, skirti kvalifikacijos daliai įgyti SALDA UAB Vykdytojas 2019-10-09 Vyko
SALDA UAB SALDA UAB darbuotojų mokymai pameistrystės forma, skirti kvalifikacijos daliai įgyti SALDA UAB Vykdytojas 2019-10-09 Vyko
SALDA UAB SALDA UAB darbuotojų mokymai pameistrystės forma, skirti kvalifikacijos daliai įgyti SALDA UAB Vykdytojas 2019-10-09 Nevyko 
VšĮ „Neformalaus ugdymo namai“ Įgūdžių laboratorija VšĮ „Neformalaus ugdymo namai“ Vykdytojas  2019-10-14 Vyko
VšĮ „Neformalaus ugdymo namai“ Įgūdžių laboratorija VšĮ „Neformalaus ugdymo namai“ Vykdytojas  2019-10-14 Vyko
VšĮ „Neformalaus ugdymo namai“ Įgūdžių laboratorija VšĮ „Neformalaus ugdymo namai“ Vykdytojas  2019-10-14 Vyko
VšĮ „Neformalaus ugdymo namai“ Įgūdžių laboratorija VšĮ „Neformalaus ugdymo namai“ Vykdytojas  2019-10-14 Vyko
 
Visagino šeimos krizių centras 
NORIU IR GALIU KEISTIS Visagino šeimos krizių centras Vykdytojas  2019-10-14 Nustatyta neatitikimų
Rokiškio rajono savivaldybės administracija Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Rokiškio rajone LPF Gelbėkit vaikus Partneris  2019-10-14 Vyko
Visagino savivaldybės administracija Visagino Bendruomeniniai šeimos namai Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos Visagino skyrius Partneris  2019-10-14 Vyko
VšĮ „SOPA“ Aktyvūs ir reikalingi VšĮ „SOPA“ Vykdytojas  2019-10-17 Vyko
VšĮ „SOPA“ Aktyvūs ir reikalingi VšĮ „SOPA“ Vykdytojas  2019-10-17 Vyko
Shift4 Payments Lithuania UAB UAB „Harbortouch Payments Lithuania“ darbuotojų kvalifikacijos, žinių ir gebėjimų tobulinimas Shift4 Payments Lithuania UAB Vykdytojas 2019-10-17 Vyko
UAB "Creditinfo Lietuva" UAB „Creditinfo Lietuva“ darbuotojų kompetencijų ir specializuotų profesinių žinių tobulinimas UAB “Creditinfo Lietuva“ Vykdytojas 2019-10-17 Nevyko 
Baltijos labdaros fondas Sukurk save iš naujo Baltijos labdaros fondas Vykdytojas  2019-10-18 Nustatyta neatitikimų
Viešoji įstaiga „Žmogaus socialinės raidos tyrimų centras“ SAVANORYSTĖS KELRODIS: MES REIKALINGI Viešoji įstaiga „Žmogaus socialinės raidos tyrimų centras“ Vykdytojas  2019-10-18 Nustatyta neatitikimų
UAB „Elteros projektai“ Inžinerinės pramonės mažų ir vidutinių įmonių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje UAB „Elteros projektai“ Vykdytojas 2019-10-18 Nevyko 
Viešoji įstaiga „Žmogaus socialinės raidos tyrimų centras“ PILIETIŠKUMO MOKYKLA: SĄMONINGUMAS, AKTYVUMAS, DALYVAVIMAS Žmogaus socialinės raidos tyrimų centras  Vykdytojas 2019-10-18 Vyko
UAB „Ekopievos“ Mokymo ir konsultavimo paslaugos jauno verslo atstovams (asmenims nuo 16 iki 39 metų) Kauno miesto Žaliakalnio teritorijoje UAB „Ekopievos“  Vykdytojas 2019-10-21 Vyko
UAB „Ekopievos“ Mokymo ir konsultavimo paslaugos jauno verslo atstovams (asmenims nuo 16 iki 39 metų) Kauno miesto Žaliakalnio teritorijoje UAB „Ekopievos“  Vykdytojas 2019-10-21 Nevyko 
VšĮ Koučingo klubas Bedarbių ir neaktyvių darbingų, Aleksoto vietos veiklos grupės teritorijos gyventojų, užimtumo didinimas  VšĮ Koučingo klubas  Vykdytojas 2019-10-21 Vyko
Mažeikių miesto vietos veiklos grupė Neaktyvaus Mažeikių miesto jaunimo praktinių įgūdžių ugdymas darbo vietoje, skatinant savanorišką veiklą UAB „Lyra Group“ Partneris  2019-10-21 Vyko
Bendruomeninis pagalbos vaikams centras Bendruomeninio pagalbos vaikams centro globotinių laisvalaikio užimtumas ugdant socialinius įgūdžius Bendruomeninis pagalbos vaikams centras Vykdytojas  2019-10-21 Vyko
Lietuvos vaikų fondas Vyresnio amžiaus žmonių socialinė integracija Lietuvos vaikų fondas Vykdytojas  2019-10-23 Nevyko 
Akcinė bendrovė „PLASTA“ Akcinė bendrovė "PLASTA" darbuotojų mokymai pameistrystės forma, skirti kvalifikacijos daliai įgyti Akcinė bendrovė
 „PLASTA“
Vykdytojas 2019-10-23 Nevyko 
Jėgos sporto šakų klubas „Grifas“ Sportas - sveikata Jėgos sporto šakų klubas "Grifas" Vykdytojas  2019-10-24 Nevyko 
K. Savicko įmonė „Keseda“ Jauno verslo subjektų stiprinimas Švenčionių mieste K. Savicko įmonė „Keseda“ Vykdytojas  2019-10-24 Nevyko 
UAB „Elteros projektai“ Inžinerinės pramonės mažų ir vidutinių įmonių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje UAB „Elteros projektai“ Vykdytojas 2019-10-25 Vyko
Asociacija „Mano miestas Klaipėda“ Sėkmingo verslo startas Asociacija „Mano miestas Klaipėda“ Vykdytojas  2019-10-26 Vyko
Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos JUDAM Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vykdytojas  2019-10-28 Vyko
VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras Aš galiu! Lietuvos Samariečių bendrijos Kelmės skyrius Partneris  2019-10-28 Nevyko 
Raseinių rajono savivaldybės administracija Raseinių rajono savivaldybėje 2016-2019 m. kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai projektas Raseinių rajono savivaldybės administracija Vykdytojas  2019-10-28 Nustatyta neatitikimų
UAB ZET-A-ZET Darbuotojų mokymai darbo vietoje kvalifikacijai tobulinti UAB ZET-A-ZET Vykdytojas 2019-10-28 Vyko
UAB ZET-A-ZET Darbuotojų mokymai darbo vietoje kvalifikacijai tobulinti UAB ZET-A-ZET Vykdytojas 2019-10-28 Vyko
Socialinių inovacijų fondas Darbas-sėkmės garantas! Socialinių inovacijų fondas Vykdytojas  2019-10-30 Nustatyta neatitikimų
Prienų rajono savivaldybės administracija Bendruomeninių šeimos namų įkūrimas Prienų rajono savivaldybėje Prienų rajono neįgaliųjų draugija  Partneris  2019-10-30 Nevyko 
Elektrėnų savivaldybės administracija Elektrėnų savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius Partneris  2019-10-30 Nustatyta neatitikimų
Viešoji įstaiga „PANEVĖŽIO VERSLO KONSULTACINIS CENTRAS“ Kūrybingų ir darbingų ekonomiškai neaktyvių Panevėžio miesto gyventojų verslumo skatinimas Viešoji įstaiga „PANEVĖŽIO VERSLO KONSULTACINIS CENTRAS“ Vykdytojas  2019-10-30 Vyko
Kupiškio miesto bendruomenė „Mūsų Kupiškis“  Darbo įgūdžių lavinimas ekologiškoje bendruomenėje aliejaus spaustuvėje  Kupiškio miesto bendruomenė "Mūsų Kupiškis“ Vykdytojas  2019-10-30 Nustatyta neatitikimų
Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai Gamybos technologijų gilinimo kompetencijos Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai Vykdytojas 2019-10-30 Nevyko 
Asociacija „Aukštaitijos rakta“ Norime būti sveiki ir aktyvūs! Asociacija „Aukštaitijos rakta“ Vykdytojas 2019-10-31 Vyko

* Patikros vietoje metu nustatyti tam tikri neatitikimai, pavyzdžiui, veikloje dalyvavo mažiau dalyvių nei buvo planuota arba jų nebuvo, nebuvo pildomas dalyvių sąrašas, dirbo mažiau darbuotojų nei buvo planuota ir pan.

Rugsėjo mėnesio neplaninių patikrų rezultatai

Rugpjūčio mėnesio neplaninių patikrų rezultatai


Apie neplaninę patikrą vietoje projekto vykdytojas gali būti neinformuojamas, jeigu išankstinis informavimas gali turėti neigiamos įtakos patikros vietoje rezultatams.

Kada atliekamos neplaninės patikros

Neplaninės patikros gali būti atliekamos kai:

 • projekto veiklose dalyvauja itin didelis dalyvių skaičius;
 • projekto veiklos vykdomos vėlai vakare, anksti ryte, nedarbo metu;
 • dubliuojasi renginių grafike nurodytas projekto veiklų įgyvendinimo laikas, kelios veiklos yra įgyvendinamos tose pačiose patalpose arba yra skirtos tai pačiai tikslinei grupei;
 • teikiami pavėluotai arba teikiami netvarkingi projekto veiklų įgyvendinimo grafikai;
 • Agentūrai teikiamuose išlaidų pagrindimo, pirkimų, veiklų įgyvendinimo dokumentuose nesutampa informacija arba informacija yra dviprasmiška, neaiški;
 • gaunami skundai;
 • anksčiau atliktos neplaninės patikros metu rastas pernelyg mažas dalyvių skaičius lyginant su įprastai MP deklaruojamu dalyvių skaičiumi;
 • pasikartoja ankstesnių patikrų metu nustatyti pažeidimai ar neatitikimai;
 • kai siekiama įsitikinti, ar įdiegti visi numatyti funkcionalumai diegiamoje informacinėje sistemoje;
 • kai siekiama įsitikinti, ar įdiegta informacinė sistema naudojama;


Nesant minėtų aplinkybių, Agentūra atlieka bent vieną neplaninę patikrą projekto įgyvendinimo laikotarpiu, išskyrus specifinius projektus, kuriuose atlikti patikrą netikslinga, pvz., atliekamas tyrimas.


Neplaninės patikros metu (atsižvelgiant į patikros vietoje priežastis bei tikslą) tikrinami duomenys ir dokumentai, nurodyti neplaninės patikros vietoje tikrinimo elementų sąraše, pvz., tikrinama, ar planuojamų renginių grafike nurodytą dieną ir valandą seminare dalyvauja 15 įstaigos darbuotojų. Patikrą vietoje atlieka ne mažiau kaip du Agentūros darbuotojai. Jie prisistato, nurodo patikros tikslą ir užpildo du patikros vietoje atlikimo lapo egzempliorius. Juos pasirašo ir pateikia pasirašyti projekto vykdytojui (jei atliekama planinė patikra) ir (arba) veiklą vykdančiam lektoriui, konsultantui, kitam specialistui (jei atliekama neplaninė patikra). Patikros lape fiksuojamos faktinės aplinkybės, o sprendimai dėl tolimesnių veiksmų priimami grįžus į Agentūrą.

 

SIEKIANT TEIGIAMŲ NEPLANINĖS PATIKROS REZULTATŲ SVARBU

 • projekto veiklas vykdyti pagal planuojamų renginių grafiką, iš anksto informuoti Agentūrą apie bet kokius renginių pasikeitimus;
 • užtikrinti, kad dalyviai mokymų (renginių) sąraše pasirašytų mokymų pradžioje. Renginio dalyvių sąrašą reikia pildyti tiksliai ir sąžiningai, atsižvelgti
 • faktiškai dalyvaujančių asmenų skaičių; dalyviui iš mokymų išvykus anksčiau, tokį asmenį išbraukti iš dalyvių sąrašo arba jame nurodyti dalyvio išvykimo laiką;
 • dalyviui pavėlavus į mokymus, dalyvių sąraše nurodyti faktinį jo atvykimo laiką;
 • užtikrinti, kad projekto veiklose dalyvautų tinkami tikslinės grupės atstovai, galintys pateikti dokumentus, pagrindžiančius kiekvieno dalyvio priklausymą tikslinei grupei;
 • patikros metu bendradarbiauti su patikrą atliekančiais Agentūros darbuotojais: padaryti mokymų (renginių) dalyvių sąrašo ar kitų prašomų dokumentų kopijas, leisti nufotografuoti patalpas ar dokumentus, gebėti pademonstruoti įdiegtos (diegiamos) informacinės sistemos funkcionalumus;


PATIKROS VIETOJE UŽBAIGIMAS

Atlikę patikrą vietoje Agentūros darbuotojai parengia patikros vietoje ataskaitą, kurioje pateikiami patikros vietoje rezultatai, išvados ir rekomendacijos, kaip toliau įgyvendinti projektą, prireikus nustatomi privalomi nurodymai projekto vykdytojui. Patikros vietoje metu nustačius neesminius neatitikimus, kurie nepažeidžia Sutarties ir gali būti ištaisyti projekto vykdytojo, Agentūros darbuotojai suformuluoja rekomendacijas ir nustato terminą, per kurį šios rekomendacijos turi būti įgyvendintos. Rekomendacijų įgyvendinimą Agentūra tikrina prašydama pateikti dokumentus, įrodančius neatitikimų ištaisymą arba atlikdama pakartotinę patikrą. Jei patikros vietoje metu nustatomi esminiai neatitikimai (pažeidimai arba projekto vykdytojas per nustatytą laiką neištaiso neatitikimų ir trūkumų, turinčių esminės įtakos projekto įgyvendinimui) gali būti pradėtas pažeidimo tyrimas.