Pradžia
lt
En
Iš viso rezultatų:
Pradžia
lt
en

Neplaninės patikros

Informuojame, kad 2019 m. birželio 25 d. įsigaliojo Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimas. Šiuo pakeitimu numatyta, jog informacija apie atliktų patikrų vietoje, apie kurias projekto vykdytojas nebuvo informuotas iš anksto, rezultatus (nurodant projekto vykdytojo pavadinimą, projekto pavadinimą, juridinio asmens ar kitos organizacijos, atsakingų už tikrintos veiklos organizavimą ir (ar) vykdymą, pavadinimą, veiklų vykimo ar nevykimo faktą patikros metu ir, jei reikia, kitą informaciją) gali būti viešai skelbiama svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. Europos socialinio fondo agentūra svetainėse www.esinvesticijos.lt ir www.esf.lt skelbia patikrų vietoje, apie kurias projekto vykdytojas nebuvo informuotas iš anksto, rezultatus.

 Kovo mėnesio neplaninių patikrų rezultatai

Projekto vykdytojas Projekto pavadinimas  Tikrintos organizacijos pavadinimas Organizacijos statusas (vykdytojas/
partneris)
Patikros data  Patikros rezultatas (vyko/nevyko /nustatyta neatitikimų) 
Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies parapija Socialinės atskirties mažinimas per integraciją į darbo rinką Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies parapija Vykdytojas 2020-03-03 Vyko
Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies parapija Socialinės atskirties mažinimas per integraciją į darbo rinką Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies parapija Vykdytojas 2020-03-03 Vyko
Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies parapija Socialinės atskirties mažinimas per integraciją į darbo rinką Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies parapija Vykdytojas 2020-03-03 Vyko
Palangos miesto savivaldybės administracija Kompleksinių paslaugų šeimai organizavimas ir teikimas Palangos miesto savivaldybėje Labdaros ir paramos fondas „Dienvidis“  Partneris 2020-03-03 Nustatyta neatitikimų
Akmenės rajono savivaldybės administracija Aukštos kokybės kompleksinės paslaugos – tai kelias į pozityvią šeimos raidą ir saugumą. VšĮ Ventos Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos vaikų dienos centras  Partneris 2020-03-03 Nevyko
Mažeikių rajono savivaldybės administracija Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai organizavimas ir teikimas Mažeikių rajono savivaldybėje VšĮ Veiklių mamų klubas, Mažeikių filialas  Partneris 2020-03-03 Nustatyta neatitikimų
Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Gyventojų sveikatos stiprinimas Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras  Vykdytojas 2020-03-03 Vyko
Skuodo krašto bendruomenė Sociokultūrinių paslaugų teikimas paslaugų centre „Kartų namai“ Skuodo krašto bendruomenė Vykdytojas 2020-03-03 Nevyko
Skuodo krašto bendruomenė Sociokultūrinių paslaugų teikimas paslaugų centre „Kartų namai“ Skuodo krašto bendruomenė Vykdytojas 2020-03-03 Nevyko
VšĮ „Edukacijos Ambasadoriai“ Verslumo HUB'as SIEKSNIS VšĮ „Edukacijos Ambasadoriai“ Vykdytojas 2020-03-03 Vyko
Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos „TAPK- Tavo ateities perspektyvų kūrimas“ Viešoji įstaiga Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla  Partneris 2020-03-04 Vyko
Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos „TAPK- Tavo ateities perspektyvų kūrimas“ Klaipėdos turizmo mokykla  Partneris 2020-03-04 Vyko
Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pasinaudok galimybe VšĮ Klaipėdos turizmo mokykla Partneris 2020-03-04 Nustatyta neatitikimų
Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Jaunimo socialinių kompetencijų didinimas Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vykdytojas 2020-03-04 Nevyko
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Kompleksinės paslaugos šeimai Klaipėdos mieste Labdaros ir paramos fondas „Dienvidis“  Partneris 2020-03-04 Nustatyta neatitikimų
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Kompleksinės paslaugos šeimai Klaipėdos mieste Labdaros ir paramos fondas „Dienvidis“  Partneris 2020-03-04 Nevyko
AB DFDS Seaways Keleivių ir krovinių gabenimo keltais paslaugas teikiančios įmonės darbuotojų specifinių kompetencijų ugdymas, gebėjimų prie ūkio pokyčių pritaikymas AB DFDS Seaways Vykdytojas 2020-03-04 Nevyko
AB DFDS Seaways Keleivių ir krovinių gabenimo keltais paslaugas teikiančios įmonės darbuotojų specifinių kompetencijų ugdymas, gebėjimų prie ūkio pokyčių pritaikymas AB DFDS Seaways Vykdytojas 2020-03-04 Nustatyta neatitikimų
Viešoji įstaiga „INFORMACIJOS KAUPIMO IR SKLAIDOS CENTRAS“ Proto negalią turinčių vaikų popamokinio užimtumo organizavimas, sudarant sąlygas šeimos nariams grįžti į darbo rinką Viešoji įstaiga „INFORMACIJOS KAUPIMO IR SKLAIDOS CENTRAS“ Vykdytojas 2020-03-06 Nustatyta neatitikimų
Viešoji įstaiga VILNIAUS UNIVERSITETO TEISĖS KLINIKA Klinikinis teisinis mokymas Viešoji įstaiga VILNIAUS UNIVERSITETO TEISĖS KLINIKA Vykdytojas 2020-03-06 Nevyko
Akcinė bendrovė „PLASTA“ Akcinė bendrovė "PLASTA" darbuotojų mokymai pameistrystės forma, skirti kvalifikacijos daliai įgyti Akcinė bendrovė „PLASTA“ Vykdytojas 2020-03-06 Nevyko
Uždaroji akcinė bendrovė „GIRTEKA“ „Įmonių grupės darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“ Uždaroji akcinė bendrovė „GIRTEKA“ Vykdytojas 2020-03-06 Vyko
Uždaroji akcinė bendrovė „DPD Lietuva“ UAB „DPD Lietuva“ darbuotojų kvalifikacijos, žinių ir gebėjimų tobulinimas Uždaroji akcinė bendrovė „DPD Lietuva“ Vykdytojas 2020-03-06 Vyko
AAS „BTA Baltic Insurance Compan“ filialas Lietuvoje BTA Baltic Insurance Company, AAS filialo Lietuvoje darbuotojų profesinių įgūdžių tobulinimas AAS „BTA Baltic Insurance Compan“ filialas Lietuvoje Vykdytojas 2020-03-06 Nustatyta neatitikimų
Viešoji įstaiga VILNIAUS UNIVERSITETO TEISĖS KLINIKA Klinikinis teisinis mokymas Viešoji įstaiga VILNIAUS UNIVERSITETO TEISĖS KLINIKA Vykdytojas 2020-03-09 Vyko
Alytaus miesto savivaldybės administracija Alytaus miesto bendruomeniniai šeimos namai Vaiko ir mamos dienos centras „KUTIS“ Partneris 2020-03-10 Nustatyta neatitikimų
Varėnos technologijos ir verslo mokykla Maisto ruošimo (pobūviams ir furšetams) paslaugų teikėjo kompetencijų suteikimas ekonomiškai neaktyviems Varėnos miesto gyventojams Varėnos technologijos ir verslo mokykla Vykdytojas 2020-03-10 Nustatyta neatitikimų
Uždaroji akcinė bendrovė „VITA BALTIC INTERNATIONAL“ UAB „Vita Baltic International“ darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas Uždaroji akcinė bendrovė „VITA BALTIC INTERNATIONAL“ Vykdytojas 2020-03-10 Vyko
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba Savivaldybės sėkmės kodas - lyčių lygybė Lietuvos moterų lobistinė organizacija  Partneris 2020-03-12 Nustatyta neatitikimų
Viešoji įstaiga JAUNIMO KARJEROS CENTRAS Socialinę atskirtį dėl teistumo patiriančių asmenų integracija į darbo rinką Viešoji įstaiga JAUNIMO KARJEROS CENTRAS Vykdytojas 2020-03-12 Nevyko
Viešoji įstaiga JAUNIMO KARJEROS CENTRAS Socialinę atskirtį dėl teistumo patiriančių asmenų integracija į darbo rinką Viešoji įstaiga JAUNIMO KARJEROS CENTRAS Vykdytojas 2020-03-12 Vyko
Kretingos rajono savivaldybės administracija Kompleksinių paslaugų Kretingos rajono šeimoms teikimas VšĮ Šv. Antano dienos centras  Partneris 2020-03-12 Nevyko
Kėdainių rajono savivaldybės administracija Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Kėdainių rajono savivaldybėje Kėdainių rajono Moterų krizių centras Partneris 2020-03-12 Nevyko
VšĮ Vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centras „Noriu mokyti“ VšĮ Vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centras Vykdytojas 2020-03-12 Nustatyta neatitikimų
Jonavos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras Aktyvumas – mano gyvenimo garantas Jonavos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras Vykdytojas 2020-03-12 Vyko
M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas „Sidabrinė linija“ Kėdainiuose: pagalba senjorų, neįgaliųjų ir pabėgėlių integracijai į visuomenės gyvenimą M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas Vykdytojas 2020-03-12 Nustatyta neatitikimų
Kaišiadorių šventosios Faustinos mokykla Padėk Kaišiadorių miesto socialinėje atskirtyje esančiam jaunimui! Kaišiadorių šventosios Faustinos mokykla Vykdytojas 2020-03-12 Vyko
Kaišiadorių socialinių paslaugų centras Kaišiadorys - palankus miestas šeimoms Kaišiadorių socialinių paslaugų centras Vykdytojas 2020-03-12 Vyko
AB DFDS Seaways Keleivių ir krovinių gabenimo keltais paslaugas teikiančios įmonės darbuotojų specifinių kompetencijų ugdymas, gebėjimų prie ūkio pokyčių pritaikymas AB DFDS Seaways Vykdytojas 2020-03-12 Vyko

* Patikros vietoje metu nustatyti tam tikri neatitikimai, pavyzdžiui, veikloje dalyvavo mažiau dalyvių nei buvo planuota arba jų nebuvo, nebuvo pildomas dalyvių sąrašas, dirbo mažiau darbuotojų nei buvo planuota ir pan.

2020 m. vasario mėnesio neplaninių patikrų rezultatai

2020 m. sausio mėnesio neplaninių patikrų rezultatai

2019 m. gruodžio mėnesio neplaninių patikrų rezultatai

2019 m. lapkričio mėnesio neplaninių patikrų rezultatai

2019 m. spalio mėnesio neplaninių patikrų rezultatai

2019 m. rugsėjo mėnesio neplaninių patikrų rezultatai

2019 m. rugpjūčio mėnesio neplaninių patikrų rezultatai


Apie neplaninę patikrą vietoje projekto vykdytojas gali būti neinformuojamas, jeigu išankstinis informavimas gali turėti neigiamos įtakos patikros vietoje rezultatams.

Kada atliekamos neplaninės patikros

Neplaninės patikros gali būti atliekamos kai:

 • projekto veiklose dalyvauja itin didelis dalyvių skaičius;
 • projekto veiklos vykdomos vėlai vakare, anksti ryte, nedarbo metu;
 • dubliuojasi renginių grafike nurodytas projekto veiklų įgyvendinimo laikas, kelios veiklos yra įgyvendinamos tose pačiose patalpose arba yra skirtos tai pačiai tikslinei grupei;
 • teikiami pavėluotai arba teikiami netvarkingi projekto veiklų įgyvendinimo grafikai;
 • Agentūrai teikiamuose išlaidų pagrindimo, pirkimų, veiklų įgyvendinimo dokumentuose nesutampa informacija arba informacija yra dviprasmiška, neaiški;
 • gaunami skundai;
 • anksčiau atliktos neplaninės patikros metu rastas pernelyg mažas dalyvių skaičius lyginant su įprastai MP deklaruojamu dalyvių skaičiumi;
 • pasikartoja ankstesnių patikrų metu nustatyti pažeidimai ar neatitikimai;
 • kai siekiama įsitikinti, ar įdiegti visi numatyti funkcionalumai diegiamoje informacinėje sistemoje;
 • kai siekiama įsitikinti, ar įdiegta informacinė sistema naudojama;


Nesant minėtų aplinkybių, Agentūra atlieka bent vieną neplaninę patikrą projekto įgyvendinimo laikotarpiu, išskyrus specifinius projektus, kuriuose atlikti patikrą netikslinga, pvz., atliekamas tyrimas.


Neplaninės patikros metu (atsižvelgiant į patikros vietoje priežastis bei tikslą) tikrinami duomenys ir dokumentai, nurodyti neplaninės patikros vietoje tikrinimo elementų sąraše, pvz., tikrinama, ar planuojamų renginių grafike nurodytą dieną ir valandą seminare dalyvauja 15 įstaigos darbuotojų. Patikrą vietoje atlieka ne mažiau kaip du Agentūros darbuotojai. Jie prisistato, nurodo patikros tikslą ir užpildo du patikros vietoje atlikimo lapo egzempliorius. Juos pasirašo ir pateikia pasirašyti projekto vykdytojui (jei atliekama planinė patikra) ir (arba) veiklą vykdančiam lektoriui, konsultantui, kitam specialistui (jei atliekama neplaninė patikra). Patikros lape fiksuojamos faktinės aplinkybės, o sprendimai dėl tolimesnių veiksmų priimami grįžus į Agentūrą.

 

SIEKIANT TEIGIAMŲ NEPLANINĖS PATIKROS REZULTATŲ SVARBU

 • projekto veiklas vykdyti pagal planuojamų renginių grafiką, iš anksto informuoti Agentūrą apie bet kokius renginių pasikeitimus;
 • užtikrinti, kad dalyviai mokymų (renginių) sąraše pasirašytų mokymų pradžioje. Renginio dalyvių sąrašą reikia pildyti tiksliai ir sąžiningai, atsižvelgti
 • faktiškai dalyvaujančių asmenų skaičių; dalyviui iš mokymų išvykus anksčiau, tokį asmenį išbraukti iš dalyvių sąrašo arba jame nurodyti dalyvio išvykimo laiką;
 • dalyviui pavėlavus į mokymus, dalyvių sąraše nurodyti faktinį jo atvykimo laiką;
 • užtikrinti, kad projekto veiklose dalyvautų tinkami tikslinės grupės atstovai, galintys pateikti dokumentus, pagrindžiančius kiekvieno dalyvio priklausymą tikslinei grupei;
 • patikros metu bendradarbiauti su patikrą atliekančiais Agentūros darbuotojais: padaryti mokymų (renginių) dalyvių sąrašo ar kitų prašomų dokumentų kopijas, leisti nufotografuoti patalpas ar dokumentus, gebėti pademonstruoti įdiegtos (diegiamos) informacinės sistemos funkcionalumus;


PATIKROS VIETOJE UŽBAIGIMAS

Atlikę patikrą vietoje Agentūros darbuotojai parengia patikros vietoje ataskaitą, kurioje pateikiami patikros vietoje rezultatai, išvados ir rekomendacijos, kaip toliau įgyvendinti projektą, prireikus nustatomi privalomi nurodymai projekto vykdytojui. Patikros vietoje metu nustačius neesminius neatitikimus, kurie nepažeidžia Sutarties ir gali būti ištaisyti projekto vykdytojo, Agentūros darbuotojai suformuluoja rekomendacijas ir nustato terminą, per kurį šios rekomendacijos turi būti įgyvendintos. Rekomendacijų įgyvendinimą Agentūra tikrina prašydama pateikti dokumentus, įrodančius neatitikimų ištaisymą arba atlikdama pakartotinę patikrą. Jei patikros vietoje metu nustatomi esminiai neatitikimai (pažeidimai arba projekto vykdytojas per nustatytą laiką neištaiso neatitikimų ir trūkumų, turinčių esminės įtakos projekto įgyvendinimui) gali būti pradėtas pažeidimo tyrimas.