Pradžia
lt
En
Iš viso rezultatų:
Pradžia
lt
en

Galimybės

Europos socialinio fondo lėšomis visoje Lietuvoje įgyvendinami projektai, kurie padeda neįgaliesiems rasti darbą, įgyti profesiją, persikvalifikuoti, atrasti mėgstamą veiklą. Projektai kviečia ir norinčius studijuoti bei įgyti išsilavinimą.

Teikiama pagalba neįgaliųjų šeimos nariams susidoroti su buities rūpesčiais, atsikvėpti, esant sudėtingoms situacijoms projektų metu teikiamos ir slaugos paslaugos šeimos namuose.

Neįgaliuosius, jų šeimų narius ir visus Lietuvos gyventojus kviečiame dalyvauti ir kituose projektuose, kurių metu suteikiamas šansas nemokamai pasirūpinti savo sveikata, spręsti šeimą ištikusias problemas bei įveikti krizes.

Atraskite sau tinkamą projektą!

 

Norintiems rasti darbą

Lietuvos darbo birža įgyvendina projektą, skirtą neįgaliųjų profesinei reabilitacijai „Profesinė reabilitacija“. Dalyvaudami šiame projekte neįgalieji gali atstatyti darbinius įgūdžius, profesinius gebėjimus, įgyti, tobulinti kvalifikaciją, įgyti naujų kompetencijų, kurios reikalingos įsidarbinti ar pradėti dirbti savarankiškai.

Projektų dalyviai gali pasirinkti iš maždaug 13 šiuo metu veikiančių įstaigų, esančių arčiausiai gyvenamosios vietos, bei siūlančių apie 160 skirtingų formaliojo ir neformaliojo mokymo programų. Profesinės reabilitacijos programoje turi galimybę dalyvauti žmonės, turintys jutimo, psichikos, fizinę ar sutrikusio intelekto negalią.

Norinčius dalyvauti projekte kviečiame kreiptis į savo rajone esančią Užimtumo tarnybą.

 

Norintiems studijuoti

Valstybinis studijų fondas įgyvendina projektą „Studijų prieinamumo didinimas“, kuris užtikrina aukštojo mokslo prieinamumo ir studijų kokybės gerinimą studentams su specialiaisiais poreikiais. Kiekvieną mėnesį studentams teikiama tikslinė išmoka. 152 Eur per mėnesį išmoką turi teisę gauti Lietuvoje veikiančių aukštųjų mokyklų ir užsienio aukštųjų mokyklų filialų studentai, turintys negalią.

Kontaktinis asmuo: Ieva Rutavičiūtė, tikslinių išmokų panaudojimas; tel. (8 626) 78563, (8 5) 205 2964; el.p. ieva.rutaviciute@vsf.lt

Daugiau informacijos apie projektą galite rasti čia.

 

Jei reikalinga pagalba į namus

 Visose Lietuvos savivaldybėse įgyvendinami projektai yra skirti šeimoms, prižiūrinčioms neįgalius vaikus, neįgalius darbingo amžiaus asmenis ar senyvo amžiaus asmenis. Projektų metu teikiamos paslaugos leidžia sergantiems kuo ilgiau gyventi savo namuose, išvengiant stacionarios ilgalaikės globos teikimo, o juos prižiūrintiems šeimos nariams – suteikti kokybiškesnę pagalbą savo artimiesiems bei derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.

Dalyvaudamos šiuose projektuose šeimos turi galimybę gauti socialines ir slaugos paslaugas: dienos socialinę globą, pagalbą į namus (maitinimo organizavimą, pagalbą buityje ir namų ruošoje, sveikatos priežiūros organizavimą, ūkio darbus, transporto paslaugos ir kt.), šias paslaugas teikia profesionalūs  slaugytojai, jų padėjėjai, socialiniai darbuotojai, masažuotojai, kineziterapeutai, šeimas konsultuoja psichologai ir kiti specialistai.

Sužinokite, koks projektas įgyvendinamas Jūsų savivaldybėje čia

 

Galimybės vyresniems

Vyresnio darbingo amžiaus žmonės (nuo 54 metų) kviečiami dalyvauti savanoriškoje veikloje, įgyti naujų kompetencijų ar kvalifikaciją. Dalyvaujantys proojektuose kviečiami atrasti savanoriavimo galimybes, grįžti ir išlikti aktyviais darbo rinkoje.

Projektus Lietuvoje įgyvendina įvairios nevyriausybinės organizacijos, jų sąrašą galite rasti čia.

 

Įveikti šeimą ištikusius sunkumus ir krizes

Projektų metu visoje Lietuvoje vykdomos veiklos padeda šeimoms įveikti iškilusias krizes bei derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, skatina tėvų atsakomybę ugdant, auginant, prižiūrint savo vaikus. Norintieji dalyvauti projektuose gali kreiptis dėl psichosocialinės pagalbos, vaikų priežiūros paslaugų, pavėžėjimo paslaugų, šeimos įgūdžių ugdymo ir kt. Šeimos gali sudalyvauti tėvystės mokymuose, konsultacijose, pasinaudoti mediacijos paslaugomis, dalyvauti psichologo konsultacijose ir kt.

Projektus įgyvendina ir informaciją apie projektus teikia rajonų savivaldybės. Koks projektas įgyvendinamas jūsų regione, galite rasti čia.

 

Patiriantiems socialinę atskirtį

Žmonėms, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių atsidūrė gyvenimo paribyje, nelengva atsisakyti priklausomybių, vėl pradėti bendrauti, atsikratyti stereotipi­nių etikečių ar juo labiau įsidarbinti ir gauti legalų uždarbį. Tokių žmonių įsi­darbinimo ir su tuo susijusias proble­mas siekiama spręsti Europos socialinio fondo projektais.

Projektų dalyvių grupė yra labai plati: tai žmonės, kurie yra buvę įkalinimo įstaigose, priklausomi nuo psichoakty­vių medžiagų, alkoholio ir baigę reabi­litacijos programas; socialinės rizikos šeimos; buvę vaikų socialinės globos namų, specialiųjų internatinių moky­klų auklėtiniai; nelankantys mokyklos, turintys elgesio problemų, priklausomi nuo azartinių lošimų vaikai, taip pat vaikai, patyrę psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą, smurtą šeimoje; prekybos žmonėmis aukos; benamiai; asmenys, užsikrėtę ŽIV ar sergantys AIDS; prieglobstį gavę užsieniečiai; so­cialinės pašalpos gavėjai ir kt.

Siekiama projektų dalyviams suteikti viltį ir norą, grąžinti ar sti­printi savivertę, mokyti ir konsultuoti, ugdyti socialinius ir darbo įgūdžius, pa­dėti susirasti darbą, gauti legalių paja­mų, pasijusti visaverčiais šeimos, ben­druomenės ar visuomenės nariais.

Informaciją apie projektus rasti galite čia

 

Norintiems gyventi sveikiau

Norinčius gyventi sveikiau ESF projektai kviečia į visose Lietuvos savivaldybėse vykstančius projektus. Jų metu gyventojams organizuojami informaciniai ir šviečiamieji renginiai, mokymai, seminarai ligų prevencijos bei kontrolės temomis, taip pat užsiėmimai, formuojantys sveikos gyvensenos įgūdžius ir vertybines nuostatas.

Didelis dėmesys skiriamas vaikų ir senjorų sveikatos stiprinimui, organizuojamos sveikatingumo stovyklos, meno terapijos užsiėmimai, paskaitos apie streso mažinimą, mankštos senjorams, galimybė gauti dietologo konsultacijas ir t.t.  Projektus įgyvendina savivaldybių  visuomenės sveikatos biurai ar savivaldybių administracijos

Informaciją apie tai, koks projektas įgyvendinamas jūsų mieste, galite rasti čia.