Pradžia
lt
En
Iš viso rezultatų:
Pradžia
lt
en

Europos socialinio fondo agentūra tapo naujos Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programos kontaktiniu punktu Lietuvoje

Europos socialinio fondo agentūra tapo naujos Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programos...

Europos socialinio fondo agentūra LR Vyriausybės nutarimu ir Europos Komisijos pritarimu paskirta ES naujos Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programos (angl. Citizens, equality, rights and values programme) kontaktiniu punktu Lietuvoje, kuris netrukus pradės vystyti savo veiklą.

Programos kontaktinis punktas bus atsakingas už nešališkų gairių, praktinės informacijos ir pagalbos teikimą pareiškėjams, suinteresuotiesiems subjektams ir paramos gavėjams visais su programa susijusiais klausimais, įskaitant paraiškų teikimo procedūrą.

Programos valdymo (paraiškų vertinimo, projektų administravimo ir pan.) funkciją vykdo Europos švietimo ir kultūros vykdomoji agentūra (angl. European Education and Culture Executive Agency – EACEA).

Apie programą

Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programa siekiama apsaugoti ir skatinti ES sutartyse ir pagrindinių teisių chartijoje  įtvirtintas teises ir vertybes, remiant pilietinės visuomenės organizacijas ir skatinant piliečių dalyvavimą ES demokratiniame gyvenime. Ši programa yra sukurta dviejų anksčiau sėkmingai veikusių programų pagrindu – „Europa piliečiams“ (angl. Europe for Citizens) ir „Teisės, lygybė, pilietiškumas“ (angl. Rights, Equality, Citizenship).

Daugiau informacijos apie programą ir šiuo metu paskelbtus kvietimus teikti paraiškas galima rasti Europos Komisijos finansavimo galimybių portale Funding & Tender Opportunities ir „Europa piliečiams“ biuro interneto svetainėje.

Kilus klausimams dėl programos įgyvendinimo galimybių galite kreiptis į Europos socialinio fondo agentūroje už programą atsakingą asmenį – Dianą Naujalę, tel. 8 611 86648, el. p. diana.naujale@esf.lt .

Komentarai

{{msg}}

Komentaras bus išpublikuotas, kai jį patvirtins administratorius.
{{comment.name}}
{{comment.time | u2date : 'yyyy-MM-dd'}}
{{comment.time | u2date : 'HH:mm:ss'}}
{{comment.comment}}
show_all_comments