Pradžia
lt
En
Iš viso rezultatų:
Pradžia
lt
en

Europos socialinio fondo agentūra tapo Europos socialinio fondo+ Užimtumo ir socialinių inovacijų krypties kontaktiniu punktu Lietuvoje

Europos socialinio fondo agentūra tapo Europos socialinio fondo+ Užimtumo ir socialinių inovacijų...

Europos socialinio fondo agentūra LR Vyriausybės nutarimu ir Europos Komisijos pritarimu paskirta Europos socialinio fondo+ Užimtumo ir socialinių inovacijų krypties (angl. European Social Fund + (ESF+) Employment and Social Innovation (EaSI) strand) kontaktiniu punktu. Kontaktinis punktas savo veiklą pradės birželio 1 dieną.

Nacionalinis kontaktinis punktas bus atsakingas už nešališkų gairių, praktinės informacijos ir pagalbos teikimą pareiškėjams, suinteresuotiems subjektams ir paramos gavėjams visais su ESF+ EaSI kryptimi susijusiais klausimais.

Apie EaSI

2014-2020 m. laikotarpiu buvusi atskira Užimtumo ir Socialinių inovacijų (EaSI) programa, 2021-2027 m. laikotarpiu tampa ESF+ kryptimi, daugiausia dėmesio skirsiančia įrodymais pagrįstos politikos formavimui ir socialiniams eksperimentams, paramai darbo judumui ir nefinansinių priemonių veiklai, susijusiai su buvusia mikrofinansų ir socialinio verslumo ašimi.

Pagrindiniai EaSI krypties politikos prioritetai:
1) užimtumas ir įgūdžiai,
2) darbo rinkos ir darbo jėgos mobilumas,
3) socialinė apsauga ir aktyvi įtrauktis,
4) darbo sąlygos.

EaSI krypties valdymo funkciją vykdo Europos Komisija.

Daugiau informacijos apie programą galima rasti Europos Komisijos tinklalapyje: EU Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) - Employment, Social Affairs & Inclusion - European Commission (europa.eu) .

Kilus klausimams dėl ESF+ EaSI krypties galite kreiptis į Europos socialinio fondo agentūroje atsakingus asmenis – Dianą Naujalę, tel. 8 611 86648, el. p. diana.naujale@esf.lt  ir Jūratę Kuodytę, tel. 8 659 80939, el. p. jurate.kuodyte@esf.lt.

Komentarai

{{msg}}

Komentaras bus išpublikuotas, kai jį patvirtins administratorius.
{{comment.name}}
{{comment.time | u2date : 'yyyy-MM-dd'}}
{{comment.time | u2date : 'HH:mm:ss'}}
{{comment.comment}}
show_all_comments