Pradžia
lt
En
Iš viso rezultatų:
Pradžia
lt
en

Metodinės pagalbos centras

Registras:
Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras
 
Tyrimai, taikomi ESI ir EGADP fondų lėšomis finansuojamoms veikloms:
1. Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, reabilitacijos fiksuotųjų vieneto įkainių nustatymo tyrimas (2022 m. sausio 13 d. redakcija)
2. Privačių juridinių asmenų ir viešojo valdymo institucijų projektų dalyvių darbo užmokesčio fiksuotųjų vieneto įkainių nustatymo tyrimas (2022 m. sausio 21 d. redakcija)
3. Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas išlaidų fiksuotųjų sumų nustatymo tyrimas (2022 m. sausio 28 d. redakcija)
4. Atsiskaitymo negrynaisiais pinigais infrastruktūros sukūrimo bendrojo ugdymo įstaigų ir jų skyrių valgyklose fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimas (2022 m. vasario 15 d. redakcija)
5. Elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimo išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimas (2022 m. vasario 24 d. redakcija)
6. Ūkio subjektų įrengtų saulės elektrinių išlaidų fiksuotųjų vieneto įkainių nustatymo tyrimas (2022 m. kovo 2 d. redakcija, 1 versija)
7. Ūkio subjektų įrengtų saulės elektrinių išlaidų fiksuotųjų vieneto įkainių nustatymo tyrimas (2022 m. spalio 4 d. redakcija, 2 versija)
8. Slaugos (įskaitant reabilitaciją) pagalbos namuose paslaugų fiksuotųjų vieneto įkainių nustatymo tyrimas (2022 m. kovo 30 d. redakcija)
9. Elektroninio mokinio pažymėjimo diegimo bendrojo ugdymo įstaigose fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimas (2022 m. balandžio 6 d.)
10. Kasmetinių atostogų išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimas (2022 m. balandžio 30 d. redakcija)
11. Šlapynių atkūrimo veiklų fiksuotojo vieneto įkainio nustatymo tyrimas (2022 m. liepos 27 d. redakcija)
12. Subsidijos darbo vietai steigti fiksuotojo vieneto įkainio nustatymo tyrimas (2022 rugpjūčio 3 d. redakcija)
13. Dalyvavimo tarptautinėse parodose fiksuotųjų vieneto įkainių nustatymo tyrimas (2022 rugpjūčio 3 d. redakcija)
14. Saulės elektrinės įrengimo namų ūkiuose išlaidų fiksuotojo vieneto įkainio nustatymo tyrimas (2022 rugpjūčio 3 d. redakcija)
15. Saulės elektrinių įsigijimo namų ūkių elektros energijos poreikiams fiksuotojo vieneto įkainio nustatymo tyrimas (2022 rugpjūčio 3 d. redakcija)
16. Katilų keitimo namų ūkiuose išlaidų fiksuotojo vieneto įkainio nustatymo tyrimas (2022 rugpjūčio 3 d. redakcija)
17. Karjeros specialisto, kurio darbas laikomas pedagoginiu, darbo užmokesčio išlaidų fiksuotojo vieneto įkainio nustatymo tyrimas (2022 m. rugsėjo 1 d. redakcija)
18. Profesinio mokymo programų moksleivių profesinio mokymo pagal pameistrystės formą išlaidų fiksuotųjų vieneto įkainių nustatymo tyrimas (2022 m. rugsėjo 9 d. redakcija)
19. Profesinio mokymo įstaigų mokinių mobilumo į sektorinius praktinio mokymo centrus išlaidų fiksuotųjų vieneto įkainių nustatymo tyrimas (2022 m. rugsėjo 19 d. redakcija)
20. Neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo fiksuotojo vieneto įkainio nustatymo tyrimas (2022 m. rugsėjo 26 d. redakcija)
21. Vėjo elektrinių įrangos bei įrengimo išlaidų fiksuotojo vieneto įkainio nustatymo tyrimas (2022 m. spalio 3 d. redakcija)
 
Naujai rengiami fiksuotųjų dydžių tyrimai:
1. Šiuo metu rengiami fiksuotųjų dydžių nustatymo tyrimai (informacija atnaujinta 2022 m. liepos 27 d.)
 
 
Susitikimų medžiaga:
1. Supaprastintai apmokamų išlaidų ir FNLC taikymas 2021-2027 m. finansavimo laikotarpyje (2022-04-14)