Pradžia
lt
En
Iš viso rezultatų:
Pradžia
lt
en

Įgyvendinami projektai

 

1. Informavimas apie veiksmų programą (Nr. 12.0.1-CPVA-V-202-01-002)

Informavimo apie veiksmų programą projektas skirtas užtikrinti efektyvų visuomenės grupių informavimą apie veiksmų programos teikiamas galimybes gauti ES finansavimą, reikalavimus, įgyvendinamų ir įgyvendintų projektų rezultatus, šių projektų teikiamą naudą ir kuriamą pridėtinę vertę. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

2. Veiksmų programos administravimas (Nr. 11.0.1-CPVA-V-201-01-0018)

Veiksmų programos administravimo projektas skirtas užtikrinti efektyvų ES struktūrinių fondų lėšų administravimą. Šio  projekto lėšomis finansuojamos Europos socialinio fondo agentūrai pavestų ES struktūrinių fondų lėšų administravimo funkcijų vykdymu susijusias išlaidas, numatytas Techninės paramos administravimo taisyklėse, patvirtintose LR finansų ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1K-337 „Dėl techninės paramos administravimo taisyklių patvirtinimo“. Projektas finansuojamas Sanglaudos fondo lėšomis.

3. Europos socialinio fondo agentūra – metodinės pagalbos ir konsultacijų teikimas (Nr. 11.0.1-CPVA-V-201-01-0030)

Veiksmų programos administravimo projektas skirtas užtikrinti tinkamą Europos socialinio fondo agentūros, kaip metodinės pagalbos centro, metodinės pagalbos ir konsultacijų, skirtų efektyvesniam 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų lėšų administravimui, teikimą. Šiuo projektu numatoma finansuoti su Europos socialinio fondo agentūrai priskirtų metodinės pagalbos centro funkcijų vykdymu susijusias išlaidas, numatytas Techninės paramos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1K-337 „Dėl Techninės paramos administravimo taisyklių patvirtinimo“. Projektas finansuojamas Sanglaudos fondo lėšomis.