Pradžia
lt
En
Iš viso rezultatų:
Pradžia
lt
en

Karjera

Visuomet siekiame būti vieta, kurioje lengva klientui ir gera darbuotojui, kviečiame tapti mūsų komandos dalimi!

IEŠKOME INFORMACINIŲ SISTEMŲ SPECIALISTO (-ĖS)

Europos socialinio fondo agentūra (toliau – Agentūra), teisinė forma – viešoji įstaiga, juridinio asmens kodas - 192050725, buveinės adresas – Gynėjų g. 16, LT-01109, Vilnius, skelbia konkursą:

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS INFORMACINIŲ SISTEMŲ SPECIALISTO PAREIGOMS UŽIMTI

 

MES JUMS PATIKĖSIME:

 • atlikti informacinių sistemų poreikių analizę, vystymo darbų specifikavimą, koordinavimą ir įgyvendinimą;
 • prižiūrėti ir tobulinti naudojamas informacines sistemas, teikti modernizavimo pasiūlymus, dalyvauti kuriant naujas informacines sistemas;
 • organizuoti ir vykdyti naudojamų sistemų mokymus darbuotojams.

MES TIKIMĖS, KAD JŪS:

 • turite aukštąjį išsilavinimą;
 • gerai mokate valstybinę ir anglų kalbas (raštu ir žodžiu);
 • gebate analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • turite patirties diegiant ir prižiūrint informacines sistemas;
 • išmanote raštvedybos taisykles, turite gerus darbo, kompiuteriu įgūdžius, sklandžiai dėstote mintis.

PRIVALUMAI:

 • išsilavinimas informacinių technologijų srityje;
 • darbo patirtis su Sharepoint platforma ir .NET struktūros programavimu.

JŪSŲ LAUKIA:

 • įdomus ir atsakingas darbas;
 • mentorystės programa naujam darbuotojui;
 • nuotolinio darbo galimybė;
 • galimybė darbą derinti su studijomis;
 • neformali, draugiška, demokratiška, pasitikėjimu grįsta darbo atmosfera;
 • siūlomas darbo užmokestis 1494-2766 Eur (Bruto), atsižvelgiant į darbo patirtį ir kompetenciją.

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).

Pretendentai privalo iki 2021 m. birželio 18 d. d. 17.00 val. (t. y. per 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo) per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (https://portalas.vtd.lt/lt/informaciniu-technologiju-skyriaus-informaciniu-sistemu-specialistas-322;712640.html) pateikti:

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
 3. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;
 4. Užpildytą pretendento anketą.

Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Kilus klausimams, prašome kreiptis į Personalo skyriaus personalo specialistę Eimantę Sebestijonę,
tel. 8 618 34848, el. p. eimante.sebestijone@esf.lt

CV galite siųsti iki 2021-06-18