Pradžia
lt
En
Iš viso rezultatų:
Pradžia
lt
en

Karjera

Visuomet siekiame būti vieta, kurioje lengva klientui ir gera darbuotojui, kviečiame tapti mūsų komandos dalimi!

IEŠKOME SOCIALINIŲ INOVACIJŲ IR TARPTAUTINIŲ INICIATYVŲ SKYRIAUS VADOVO PAVADUOTOJO (-OS)

Mes Jums patikėsime:

 • dalyvauti rengiant ESF Socialinių inovacijų+ (toliau - SI+) inciatyvos programos bei Skyriaus metinius planus, sudarant Skyriaus biudžetą;
 • rengti sutartis su Europos Komisija bei atsiskaityti Europos Komisijai;
 • atlikti ESF SI + inciatyvos programos biudžeto stebėseną savo kompetencijos ribose bendradarbiaujant su Agentūros Finansų ir apskaitos skyriumi, teikti ataskaitas ESF+ komitetui, Europos Komisijai;
 • planuoti Skyriaus pirkimus, kartu su Agentūros pirkimų skyriumi užtikrinant skaidrų pirkimų organizavimą;
 • dalyvauti kuriant ir plėtojant ESF SI + iniciatyvos programos kompiuterinę informacinę valdymo ir priežiūros sistemą, planuoti jos patobulinimus, atsižvelgiant į poreikį;
 • atlikti Europos Komisijos reglamentų, susijusių su ESF SI + inciatyvos programos įgyvendinimu, analizę ir apibendrintą informaciją teikti Skyriaus vadovui;
 • užtikrinti tinkamą ESF SI + inciatyvos programos valdymo ir kontrolės sistemą bei audito seką;
 • pagal kompetenciją atstovauti Agentūrą ESF SI + inciatyvos programos įgyvendinimo, tarptautinių tinklų, kitų tarptautinių inciatyvų ir programų klausimais (darbo grupių, komisijų, komitetų, tinklų ir pan. veiklose) Lietuvoje ir Europos Sąjungoje;
 • pagal kompetenciją bendradarbiauti bei palaikyti ryšius su ESF SI + inciatyvos programa, tarptautiniais tinklais, kitomis tarptautinėmis inciatyvomis ir programomis susijusiais asmenimis bei organizacijomis Lietuvoje ir Europos Sąjungoje.

Mes tikimės, kad Jūs:

 • turite aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
 • turite ne mažesnę kaip 2 metų ES finansuojamų projektų administravimo darbo patirtį;
 • turite ne mažesnę kaip 1 metų patirtį finansų valdymo srityje;
 • esate susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, reglamentuojančiais ES finansinės paramos skyrimą ir valdymą;
 • gerai mokate valstybinę ir anglų kalbas (raštu ir žodžiu ne žemesniu nei C1 lygiu) ir gebate sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • gebate savarankiškai planuoti, organizuoti savo bei skyriaus veiklą, priimti optimalius sprendimus, mokate kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus;
 • turite strateginio planavimo įgūdžių, komandinio darbo įgūdžių, esate susipažinęs su darbo organizavimo pagrindais darbo kolektyve;
 • išmanote bendrąsias raštvedybos taisykles, turite gerus darbo kompiuteriu įgūdžius.

Jūsų laukia:

 • įdomus ir atsakingas darbas su tarptautiniais partneriais;
 • puiki proga prisidėti prie Europos Sąjungai reikšmingos programos įgyvendinimo ir socialinių inovacijų plėtros;
 • nuotolinio darbo galimybė;
 • neformali, draugiška, pasitikėjimu grįsta darbo atmosfera;
 • darbo užmokestis 2881-3900 Eur (Bruto), atsižvelgiant į darbo patirtį ir kompetenciją.

APIE ESF SOCIALINIŲ INOVACIJŲ + INICIATYVĄ IR EUROPOS SOCIALINIŲ INOVACIJŲ KOMPETENCIJŲ CENTRĄ

2021 m. pabaigoje Europos socialinio fondo agentūra sulaukė reikšmingo pripažinimo – Europos Komisijos buvo pasirinkta tapti ESF Socialinių inovacijų+ iniciatyvos administruojančia institucija (angl. Entrusted entity).

ESF Socialinių inovacijų+ iniciatyva skirta socialinių inovacijų plėtojimui, tarptautinio bendradarbiavimo skatinimui ir gerosios praktikos sklaidai tokiose svarbiose srityse kaip užimtumas, švietimas, gebėjimų stiprinimas, socialinės atskirties mažinimas.

Europos socialinio fondo agentūrai patikėta įgyvendinti šią iniciatyvą organizuojant Europos Sąjungos (toliau – ES) lygmens kvietimus tarptautinio bendradarbiavimo ir socialinių inovacijų įgyvendinimo srityje, įsteigiant ir koordinuojant Europos socialinių inovacijų kompetencijų centro, vienijančio ES šalių narių nacionalinius socialinių inovacijų kompetencijų centrus 27 ES šalyse, veiklą. Daugiau informacijos rasite: https://www.esf.lt/lt


Jei susidomėjote – iki gruodžio 18 d. užpildykite KANDIDATO ANKETĄ.

Susisieksime per dvi savaites nuo anketos užpildymo dienos su labiausiai reikalavimus atitinkančiais kandidatais. Konfidencialumas garantuojamas.


Kilus klausimams susisiekite:
Personalo skyriaus personalo specialistė Eimantė Sebestijonė tel. nr. 8 618 34848, eimante.sebestijone@esf.lt  

Informuojame, kad Jūsų pateikti duomenys kandidatuojant į šią poziciją bus tvarkomi šio konkurso į nurodytas pareigas administravimo tikslais. Duomenys bus tvarkomi ir saugomi ne ilgiau nei pasibaigs konkursas, išskyrus atvejus kai pildydami Kandidato anketą pateiksite sutikimą dėl duomenų tvarkymo tam, kad Agentūra turėtų galimybę pakviesti Jus dalyvauti kitose darbuotojų atrankose. Dėl detalesnės informacijos, susijusios su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, prašome kreiptis el. paštu personalas@esf.lt.

CV galite siųsti iki 2022-12-18