Pradžia
lt
En
Iš viso rezultatų:
Pradžia
lt
en

Darbo užmokestis

Europos socialinio fondo agentūros darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių 

Pareigybės pavadinimas 2021 m. 2022 m. I ketv. Darbuotojų skaičius 2022 m. II ketv. Darbuotojų skaičius 2022 m. III ketv. Darbuotojų skaičius 2022 m. IV ketv. Darbuotojų skaičius
Aukščiausio lygmens vadovai 3588 4 053 3 4 057 3 5 245 2    
Struktūrinio padalinio vadovas, pavaduotojas 3041 3 026 15 3 170 16 3 222 16    
Programos vadovas, analitikas, eskpertas 2423 2 516 28 2 553 29 2 564 36    
Projektų vadovas, kiti specialistai (teisininkas, finansininkas, IT specialistas, biuro administratorius ir kt.) 1942 1 950 126 2 043 112 2 040 108    

 

Europos socialinio fondo agentūros direktoriaus veiklos vertinimo kriterijų pasiekimo vertinimas, direktoriaus pareiginės algos kintamosios dalies procento nustatymas

Veiklos vertinimo kriterijaus pavadinimas

Vertinimo kriterijaus siektina reikšmė

Vertinimo kriterijaus reikšmės nuokrypa

Vertinimo kriterijaus pasiekimas, procentais

Kintamoji atlyginimo dalis, procentais

Agentūros strateginiame veiklos plane numatytų vertinimo kriterijų pasiekimas[1]

 

100 proc.

Nuo 91 proc. iki 100 proc.

100

50

Nuo 90 proc. iki 81 proc.

70

40

nuo 80 proc. iki 71 proc.

40

30

nuo 70 proc. iki 61 proc.

20

20

nuo 60 proc.

0

10

[1] Detalūs vertinimo kriterijai, jų aprašymai, vertinimo kriterijų skaičiavimo aprašymai pateikiami Agentūros strateginio veiklos plano priede.