Pradžia
lt
En
Iš viso rezultatų:
Pradžia
lt
en

Apie mus

Esame organizacija, siekianti, kad Europos Sąjungos investicijos, skirtos Lietuvos žmonėms, būtų prasmingai ir tinkamai panaudotos. Jau antrą dešimtmetį aktyviai prisidedame prie savo šalies raidos ir augimo. Šiandien mūsų kolektyve dirba per 200 kompetentingų specialistų, kurie sukaupė vertingos patirties bagažą:

  • informuojant ir konsultuojant pareiškėjus;
  • vertinant paraiškas;
  • rengiant paramos sutartis;
  • prižiūrint, kad ES lėšos būtų panaudotos tinkamai, o projektai įgyvendinami kokybiškai;
  • kartu su projektų vykdytojais ieškant geriausių išeičių iškilus sunkumams.

Visuomet siekiame būti organizacija, kurioje lengva klientui ir gera darbuotojui.                     

Mūsų misija – būti partneriu užtikrinant tikslingas ir prasmingas investicijas į žmones.

Mūsų vizija – Europos socialinio fondo agentūra – didžiausią vertę Lietuvai kuriantis žmogiškųjų išteklių programų ir projektų vystymo centras.

Siekdami įgyvendinti savo misiją, vadovaujamės Esfa veiklos politika ir puoselėjame šias vertybes:

  • profesionalumas – gerai išmanome savo sritį; įgytas žinias bei patirtį taikome veikloje; esame atsakingi už savo veiksmus ir darbo rezultatus;
  • pagarba – priimame kitą žmogų tokį, koks jis yra; esame empatiški (įsijaučiame į kitą žmogų ir jį suprantame); kuriame pasitikėjimu grįstus santykius;
  • bendradarbiavimas – domimės, kaip sekasi kolegoms ir partneriams, siūlome savo pagalbą; esame atviri idėjoms ir pasiūlymams; geranoriškai siekiame bendro tikslo;                                                                                                  
  • lojalumas – siekiame organizacijos tikslų; tikime tuo, ką darome, ir tai darome kaip įmanydami geriau; skleidžiame gerą žinią apie organizaciją;
  • tobulėjimas – tikslingai mokomės to, kas svarbu; priimame naujoves ir dalijamės gerąja patirtimi.

Daugiau apie mus kviečiame skaityti leidiniuose:

"15 metų prasmingų investicijų į žmogų"

"Kitokie mes"

Europos socialinio fondo agentūra yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis pelno nesiekiantis juridinis asmuo, įsteigtas 2002 m. rugpjūčio 22 d. Agentūros steigėja yra valstybė, kuriai atstovauja ir Agentūros dalininkų funkcijas įgyvendina Socialinės apsaugos ir darbo bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos.
Europos socialinio fondo agentūra yra pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti įstaiga (juridinio asmens kodas 192050725, PVM mokėtojo kodas LT100012270012, registruotos buveinės adresas Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuvos Respublika), apie kurią duomenys kaupiami ir saugomi viešojoje įstaigoje Registrų centre.