Pradžia
lt
En
Iš viso rezultatų:
Pradžia
lt
en

Apie mus

Esame organizacija, siekianti, kad Europos Sąjungos investicijos, skirtos Lietuvos žmonėms, būtų prasmingai ir tinkamai panaudotos. Jau antrą dešimtmetį aktyviai prisidedame prie savo šalies raidos ir augimo. Šiandien mūsų kolektyve dirba per 200 kompetentingų specialistų, kurie sukaupė vertingos patirties bagažą:

 • informuojant ir konsultuojant pareiškėjus;
 • vertinant paraiškas;
 • rengiant paramos sutartis;
 • prižiūrint, kad ES lėšos būtų panaudotos tinkamai, o projektai įgyvendinami kokybiškai;
 • kartu su projektų vykdytojais ieškant geriausių išeičių iškilus sunkumams.

Visuomet siekiame būti organizacija, kurioje lengva klientui ir gera darbuotojui.                     

Mūsų misija – būti partneriu užtikrinant tikslingas ir prasmingas investicijas į žmones.

Mūsų vizija – Europos socialinio fondo agentūra – didžiausią vertę Lietuvai kuriantis žmogiškųjų išteklių programų ir projektų vystymo centras.

Siekdami įgyvendinti savo misiją, vadovaujamės Esfa veiklos politika ir puoselėjame šias vertybes:

   PROFESIONALUMAS – esame savo veiklos šeimininkai:

 • prisiimame atsakomybę už savo veiksmus ir sprendimus,
 • savo darbu kuriame vertę organizacijai,
 • siekiame geriausio rezultato,
 • nueiname papildomą mylią;

  ATVIRUMAS – esame atsakingi už atvirą, pagarba grįstą bendravimą:

 • kuriame pasitikėjimą,
 • ką sakome, tą darome,
 • esame pasirengę ne tik duoti, bet ir priimti;

  BENDRADARBIAVIMAS – matome, kur galime būti naudingi:

 • imamės iniciatyvos,
 • įsitraukiame ir dalinamės,
 • kartu siekiame organizacijos tikslų.  

  TOBULĖJIMAS  – drąsiai siekiame geriausių sprendimų:

 • taikau įgytas žinias,
 • ieškau ir kuriu naujoves,
 • priimu ir palaikau pokyčius.

Daugiau apie mus kviečiame skaityti leidiniuose:

"15 metų prasmingų investicijų į žmogų"

"Kitokie mes"

Europos socialinio fondo agentūra yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis pelno nesiekiantis juridinis asmuo, įsteigtas 2002 m. rugpjūčio 22 d. Agentūros steigėja yra valstybė, kuriai atstovauja ir Agentūros dalininkų funkcijas įgyvendina Socialinės apsaugos ir darbo bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos.
Europos socialinio fondo agentūra yra pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti įstaiga, apie kurią duomenys kaupiami ir saugomi viešojoje įstaigoje Registrų centre.

Mūsų rekvizitai:
Europos socialinio fondo agentūra
M. Katkaus g. 44, 09217 Vilnius
Tel. (8 5) 264 9340
El. paštas: info@esf.lt
Juridinio asmens kodas 192050725
PVM mokėtojo kodas LT100012270012