Rasta rezultatų:

*alt_site_homepage_image*
lt
en

Skundų pateikimas ir pranešėjų apsauga

Skundų pateikimas

Skundai dėl bet kokio Agentūros netinkamo veikimo ar neveikimo (neatsižvelgiant į asmens sutartinius santykius su Agentūra) gali būti teikiami elektroninio pašto adresu pranesk@esf.lt.

Pranešėjų apsauga

2019 m. sausio 1 d. įsigaliojęs Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas įtvirtino galimybę pateikti informaciją apie grėsmę viešajam interesui keliančius arba jį pažeidžiančius pažeidimus įstaigoje (Agentūroje) asmenims, kuriuos su Agentūra sieja arba siejo darbo arba sutartiniai santykiai.

Norėdami pasinaudoti tokia galimybe, nurodyti asmenys pranešimą apie pažeidimą gali pateikti Agentūros vidiniu kanalu – elektroninio pašto adresu pranesk@esf.lt

Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildžius pranešimo apie pažeidimą formą.

Jeigu asmuo pageidauja gauti pranešėjo statusą pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą, jo pateikta informacija bus perduodama Generalinei prokuratūrai, pranešėjo statuso klausimo išsprendimui.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, užtikrinamas konfidencialumas. Konfidencialumas užtikrinamas nepaisant gautos informacijos apie pažeidimą tyrimo rezultatų. Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:
1) to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
2) asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Agentūroje direktoriaus įsakymu yra patvirtintas Informacijos apie pažeidimus Europos socialinio fondo agentūroje teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašas, kuris nustato informacijos apie Agentūroje galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo ir nagrinėjimo Agentūroje tvarką. Su Aprašu galite susipažinti čia.

Kiti aktualūs teisės aktai: 
Pranešėjų apsaugos įstatymas
Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“