Rasta rezultatų:

*alt_site_homepage_image*
lt
en

Galimybės

Europos socialinio fondo lėšomis visoje Lietuvoje įgyvendinami projektai, kurie padeda sukurti palankias sąlygas vyresnio darbingo amžiaus asmenims įsitraukti į savanorišką veiklą ir ilgiau išlikti aktyviems darbo rinkoje.

 Projektų vykdomos veiklos:

  • vyresnių darbingo amžiaus asmenų savanoriškos veiklos organizavimas ir vykdymas
  • vyresnių darbingo amžiaus asmenų motyvavimas, individualus darbas su jais, jų poreikių ir galimybių vertinimas, informavimas, konsultavimas, psichologinė pagalba, siekiant vyresnių darbingo amžiaus asmenų grįžimo ar išlikimo darbo rinkoje
  • mokymai, skirti vyresnių darbingo amžiaus asmenų bendriesiems gebėjimams ugdyti
  • švietėjiškų veiklų ir informacijos sklaidos organizavimas

Atraskite sau tinkamą projektą!

Alytaus apskritis

Projekto vykdytojas

Projekto pavadinimas

Kontaktai

VšĮ „Tėviškės namai“

Vyresnio amžiaus darbingų asmenų įtraukimas į Alytaus apskrities savivaldybėse veikiančių organizacijų veiklą

Daugų g. 5A, Alytus
Mob.  8 641 11 641
El. paštas:  administracija@teviskesnamai.lt
www.teviskesnamai.lt

Asociacija „Varėnos trečiojo amžiaus universitetas“

Tobulėk, išlik, dalinkis ir veik

Basanavičiaus g. 9, Varėna
Mob. (8 310) 31 534
El. paštas: vildora@gmail.com
www.varenossc.lt

 

Kauno apskritis

Projekto vykdytojas

Projekto pavadinimas

Kontaktai

Viešoji įstaiga „Vilties žiedas“

Žalia šviesa veikliems

Juozapavičiaus pr. 7C, Kaunas
Mob. 8 662 22 119
El. paštas: info@viltiesziedas.lt
www.viltiesziedas.lt

Socialinių inovacijų fondas

Savanorystei ir darbui -TAIP!

Savanorių pr. 1, Kaunas
Tel. (8 37) 20 8331
Mob. 8 647 25 722
El. paštas: sif@lpf.lt
www.lpf.lt

Viešoji įstaiga Psichologinės paramos ir konsultavimo centras

Socialinės įtraukties programa vyresnio darbingo amžiaus asmenims Kauno mieste ir rajone

Laisvės al. 38c, Kaunas
Mob. 8 616 23 774
El. paštas: info@ppkc.lt
www.ppkc.lt

Kauno moters užimtumo informacijos centras

Kompleksinis atskirties mažinimas - KAM

Savanorių pr.1, Kaunas
Mob. 8 674 05 405
El. paštas: fo@muic.lt
www.muic.lt

VšĮ „Voluntarius LT“

Profesionalios savanorystės skatinimas Kauno regione

Partizanų g. 146-78, Kaunas
Tel. 8 682 68 809
El. paštas: info@voluntarius.lt
www.voluntarius.lt

 

Klaipėdos apskritis

Projekto vykdytojas

Projekto pavadinimas

Kontaktai

Edukacinis - kultūrinis centras „Metidė“

Pagyvenusių žmonių užimtumas ir socialinė sanglauda

Šimkaus g. 12, Klaipėda
Mob.  8 659 16 365

VšĮ „Trečiasis amžius“

Per savanorystę į geresnę gyvenimo kokybę!

Sportininkų g. 21-38, Klaipėda
Mob. 8 686 29 495

  

Marijampolės apskritis

Projekto vykdytojas

Projekto pavadinimas

Kontaktai

Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Vilkaviškio bendrija

Vyresnio amžiaus žmonių dalyvavimo darbo rinkoje galimybių didinimas Marijampolės apskrities savivaldybių teritorijose

Maironio g. 6, Vilkaviškis
Mob.8 698 82 668
El. paštas: eugenijus.ko@gmail.com

 

Panevėžio apskritis

Projekto vykdytojas

Projekto pavadinimas

Kontaktai

Biržų trečiojo amžiaus universitetas

 

Socialinės įtraukties didinimas Biržų rajono vyresnių nei 54 m. darbingo amžiaus asmenų tarpe

Vytauto g. 32, Biržai
Tel. 8 605 08 498

VšĮ Šv. Juozapo globos namai

Panevėžio senjorų senėjimo proceso pasekmių mažinimas įtraukiant juos į savanoriškas veiklas"

Katedros a. 4, Panevėžys
Tel. (8 45) 43 3147
El. paštas: administracija@juozapogloba.lt
www.juozapogloba.lt

 

Šiaulių apskritis

Projekto vykdytojas

Projekto pavadinimas

Kontaktai

Tarptautinė žmogaus gerovės asociacija

Vyresnio amžiaus asmenų savanorystės bei darbinio aktyvumo skatinimas

Bijūnų g. 20A, Šiauliai
Mob. 8 655 63 326
El. paštas: tzga.info@gmail.com

Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė

Vaikai užauginti

Sandėlių g. 7, Joniškis
Mob. 8 616 05 850
El. paštas info@joniskiovvg.lt
www.joniskiovvg.lt

Socialinės integracijos centras

Aktyvus gyvenimas brandoje

K. Donelaičio g. 60, Šiauliai
Mob. 8 684 45 105
El. paštas: integracija@gmail.com
www.integracija.info

Pensininkų bendrija „Radviliškio bočiai“

Vyresnio amžiaus žmonių dalyvavimo darbo rinkoje galimybių didinimas Šiaulių apskrities savivaldybių teritorijose

Maironio g. 10, Radviliškis
Mob. 8 698 82 668
El. paštas: eugenijus.ko@gmail.com

 

Tauragės apskritis

Projekto vykdytojas

Projekto pavadinimas

Kontaktai

Tauragės moters užimtumo ir informacijos centras

ATRASK-Vyresnių darbingo amžiaus asmenų įgalinimas aktyviai dalyvauti darbo rinkoje ir savanoriškoje veikloje siekiant socialinės atskirties mažinimo

V. Kudirkos g. 9, Tauragė
Mob. 8 656 50 826
www.moterscentras.lt

Pagėgių savivaldybės neįgaliųjų draugija

Savanorystė - kelias atrasti save

Vilniaus g. 46, Pagėgiai
Tel. (8 441) 56 081
Mob. 8 683 28 528
www.pagegiuneigaliujudraugija.lt

 

Telšių apskritis

Projekto vykdytojas

Projekto pavadinimas

Kontaktai

Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies parapija

Kompleksiškas vyresnio amžiaus asmenų įtraukimas į savanorišką veiklą bei bendrųjų gebėjimų ugdymą, didinant jų savivertę

Basanavičiaus g. 18, Mažeikiai
Mob. 8 686 65 065

Telšių moterų bendrija „Akvalina“

Vyresnio amžiaus savanoriškos veiklos skatinimas Telšiuose

Birutė g. 10 B, Telšiai
Mob.  8 609 83 469

Maltos ordino pagalbos tarnyba

Rietavo, Plungės, Telšių, Viekšnių regionų 54+ atstovų įtraukimas į aktyvią socialinę veiklą

Gedimino pr. 568, Vilnius
Mob. 8 685 44 277
El. paštas: telsiai@maltieciai.lt
www.maltieciai.lt

Platelių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapija

Vyresnių darbingo amžiaus asmenų socialinė integracija ir įveiklinimas Platelių bendruomenėje

Didžioji g. 15, Plateliai
Mob. 8 610 77 437

 

Utenos apskritis

Projekto vykdytojas

Projekto pavadinimas

Kontaktai

Baltijos labdaros fondas

Sukurk save iš naujo

S. Konarskio 49-216, Vilnius
Mob.  8 694 80 728
El. paštas: evelina@blf.lt
www.blf.lt

VšĮ „Žmogaus socialinės raidos tyrimų centras“

Savanorystės kelrodis: mes reikalingi

Nugalėtojų 21d, Vilnius
Mob. 8 685 44 474
El. paštas: rtc@rtcprojektai.lt
www.rtcprojektai.lt

Utenos krašto žmonių su negalia sąjunga

Neįgaliųjų integracijos plėtra ir dalyvavimo darbo rinkoje galimybių didinimas

Taikos g. 6, Utena
Mob.  8 652 42 655
El. paštas: neigaliujusajunga@gmail.com  

Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centras

Oi, tik duokit mums šansą!

Jono Bilūno 7, Anykščiai
Mob. 8 600 06 016
El. paštas: anyksciumoterys@gmail.com
www.amuic.lt

VšĮ Darnaus vystymo projektai

Vyresni darbingo amžiaus asmenys - aktyvūs visuomeniniame gyvenime ir darbo rinkoje!

Vytenio g. 22, Vilnius
Mob. 8 659 05 686
El. paštas: info@dvp.lt
www.dvp.lt

VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“

Žmogus - žmogui

Malūno g. 19A, Zarasai
Mob. 8 673 86 642
El. paštas: monika.jukniene@zmogui.lt
www.zmogui.lt

Visuomeninė organizacija „Inturkės bendruomenės centras“

Aktyvumo skatinimas per savanorystę

Inturkės k., Inturkės sen., Molėtų r.
Mob. 8 679 00 461
El. paštas: vaida.medeliai@gmail.com

Vilniaus apskritis

Projekto vykdytojas

Projekto pavadinimas

Kontaktai

Lietuvos „Žinijos“ draugija

Vyresnio amžiaus žmonių įtraukties didinimas

Kalvarijų g. 2, Vilnius
Tel. (8 5) 207 7922
El. paštas: info@zinija.lt
www.zinija.lt

Lietuvos vaikų fondas

Vyresnio amžiaus žmonių socialinė integracija

Laisvės pr. 125, Vilnius
Tel. (8 5) 262 8836
El. paštas: info@lvf.lt
www.lvf.lt

Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA

Vyresnio amžiaus darbingų asmenų  įtraukimas į savanorišką veiklą ir bendrųjų gebėjimų ugdymas

Šv. Kazimiero g. 3, Vilnius
Mob. 8 676 72 299
El. paštas: pagava@pagava.lt
www.pagava.lt

VšĮ Trakų švietimo centras

Esame veiklūs ir reikalingi

Birutės g. 46, Trakai
Mob. 8 685 11 760
El. paštas: centras.trakai@gmail.com
www.trakaisc.lt

VšĮ „Soros International House“

Mokykis ir savanoriauk! Nauji įgūdžiai profesiniam tobulėjimui ir savanorystei

Konstitucijos pr. 23 A, Vilnius
Tel. (8 5) 272 4879
Mob. 8 687 94 888
El. paštas: info@sih.lt
www.sih.lt

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Vidurio amžiaus žmogaus branda: naujų galimybių pradžia

Gėlių g. 7, Vilnius
Tel. (8 5) 269 1308
El. paštas: lzns@negalia.lt
www.negalia.lt

VšĮ „SOPA“

Rezervuota vyresniems

Krokuvos g. 8, Vilnius
Mob. 8 616 00 786
El. paštas: info@sopa.lt
www.sopa.lt

Labdaros ir paramos fondas Vilties centras

Aktyvaus senėjimo priemonių vykdymas labdaros ir paramos fonde Vilties centras

Gardino g. 2A, Vilnius
Mob. 8 675 81 570
El. paštas: info@viltiescentras.lt
www.viltiescentras.lt

Viešoji įstaiga „Pagalbos paaugliams iniciatyva“

Vyresnio  amžiaus žmonių socialinis aktyvinimas

Juozapavičiaus g. 11-314, Vilnius
Mob. 8 672 35 298
El. paštas: info@ppi.lt
www.ppi.lt

VšĮ „Socialinis architektas“

Už kokybišką vyresnio amžiaus žmonių savanorystę

Vytauto g. 30-5, Vilnius
Mob. 8 698 82 100
El. paštas: daiva.paskeviciute@gmail.com

Dingusių žmonių šeimų paramos centras

Būk aktyvus - būk matomas!

Žaliųjų ežerų g. 85, Vilnius
Tel. (8 5) 248 3373
Mob. 8 626 68 482
El. paštas: centras@missing.lt
www.missing.lt

Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius

54+ metų  asmenų skatinimas ir dalyvavimas savanoriškoje veikloje"

Basanavičiaus g. 29, Vilnius
Mob. 8 679 58 335
El. paštas: samarietes@gmail.com
www.samarieciai.lt