Rasta rezultatų:

*alt_site_homepage_image*
lt
en

8600 karo pabėgėliams iš Ukrainos buvo suteikta humanitarinė pagalba Europos socialinio fondo agentūros vykdytame projekte

Nuotrauka: pvproductions/ Freepik Nuotrauka: pvproductions/ Freepik
2024 m. Vasario 29 d.

Europos socialinio fondo agentūra (ESFA) baigė įgyvendinti daugiau nei metus trukusį projektą „Parama karo pabėgėliams iš Ukrainos“, kurio tikslas buvo padėti nuo karo Ukrainoje bėgantiems asmenims patenkinti būtinuosius poreikius. Įgyvendinant projektą 8600 pabėgėliams buvo suteikta humanitarinė pagalba maistu, higienos prekėmis, medikamentais, informavimo ir palydėjimo paslaugomis.

Šias paslaugas projekte nuo 2022 m. gruodžio 1 d. teikė patyrusių partnerių, Maisto banko, Lietuvos Carito, Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos bei Maltos ordino pagalbos tarnybos darbuotojai bei savanoriai. Jie projekto metu humanitarinę pagalbą suteikė daugiau nei 42 tūkstančius kartų.

Identifikavus platesnį projekto tikslinės grupės paslaugų poreikį prie projekto prisijungė partneris, Užimtumo tarnyba, kuris įgyvendino asmenų įdarbinimo subsidijuojant bei lietuvių kalbos mokymosi veiklas. Jų metu 2 487 asmenys sudalyvavo lietuvių kalbos mokymuose bei 1361 asmenys dalyvavo įdarbinimo subsidijuojant veikloje.

Projekte taip pat įvyko 35 viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų ir organizacijų darbuotojų  gebėjimų stiprinimo užsieniečių integracijos srityje renginiai bei buvo parengtos su tuo susijusios viešinimo priemonės (informaciniai filmukai, mokymų metodika, informacinis metodologinis leidinys), lengvinančios komunikaciją ir spartinančios informacijos pasiekiamumą užsieniečiams bei jiems paslaugas teikiantiems asmenims. Šias veiklas sėkmingai įgyvendino partneris Pabėgėlių priėmimo centras kartu su Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija.

„Sutelkus Ministerijos, NVO organizacijų, įstaigų bei ESFA turimus išteklius, žinias, patirtį, ieškant geriausių problemų sprendimų ir bendradarbiaujant, pavyko pasiekti svarbiausio šio projekto tikslo – padėti nuo karo Ukrainoje pabėgusiems žmonėms“ – sako projekto vadovė Aušra Briedienė.

Projekte, bene pirmą kartą, buvo sėkmingai pritaikytas ir inovatyvus įrankis, kurio dėka, asmenys, gaunantys humanitarinę pagalbą, paslaugos gavimo faktą tvirtino skaitmeniniu parašu. Šis įrankis suteikė galimybę paslaugas teikti greičiau, efektyviau ir taupant laiką bei gamtos išteklius popieriaus gamyboje. Įrankio galimybes vykdyti suteiktų paslaugų stebėseną bei kitus jo privalumus ir toliau sėkmingai taikys projekto partneriai, taip galėdami efektyviau vykdyti tolimesnę savo veiklą pagalbos teikime.

Projektui įgyvendinti panaudota 14 milijonų eurų iš Europos socialinio fondo lėšų.