Rasta rezultatų:

*alt_site_homepage_image*
lt
en

Projektų patikros

Kas yra projekto patikra?

Patikra – tai pagal nustatytas procedūras suplanuotas ir atliekamas agentūros darbuotojų lankymasis projekto įgyvendinimo, jo dokumentų saugojimo ar kitoje, su projekto veiklomis susijusioje vietoje, siekiant patikrinti projekto vykdytojo pateiktų dokumentų ir faktų tikrumą.

 

Kokios būna patikros ir kada jos atliekamos?

Patikros gali būti dviejų tipų – planinės ir neplaninės. Agentūra kiekvieno projekto planinę patikrą atlieka projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje bent vieną kartą per projekto įgyvendinimo laikotarpį. Planinė patikra atliekama projekto vykdytojo ar partnerio organizacijoje, kurioje saugomi projekto dokumentai.

Neplaninės projekto patikros organizuojamos pagal poreikį, pvz., siekiant įsitikinti, jog projekto vykdytojas organizuoja renginius projekto tikslinėms grupėms arba įsigijo reikiamą metodinių leidinių skaičių, siekiant įsitikinti, ar įdiegti visi numatyti  informacinės sistemos funkcionalumai, taip pat  įdiegta sistema naudojama, derinant Sutarties pakeitimą, tikrinant projekto vykdytojo pateiktą MP ar VP dokumentus, gavus informacijos apie galimus pažeidimus įgyvendinant projektą, esant įtarimui, kad vykdytojo pateikta informacija yra netiksli, neišsami arba klaidinanti.

Neplaninės patikros atliekamos projekto veiklų (mokymo, konsultavimo, socialinių ar sveikatos priežiūros paslaugų) vykdymo, projekto lėšomis įsigyto turto ar dokumentų saugojimo vietose.

 

Pagrindinis planinės ir neplaninės patikros skirtumas: planinės patikros metu dažniausiai tikrinama projekto dokumentacija, o neplaninės patikros metu didžiausias dėmesys skiriamas projekto veiklų vykdymui.