Rasta rezultatų:

*alt_site_homepage_image*
lt
en

Duomenų mainų svetainė

Duomenų mainų svetainė (DMS) – tai ribotos prieigos interneto svetainė, skirta projektų duomenų peržiūrai ir jų elektroniniams mainams tarp pareiškėjų ar projektų vykdytojų, partnerių ar su projekto įgyvendinimu susijusių subjektų ir įgyvendinančiųjų institucijų.

Projektų vykdytojai DMS gali pasitikrinti aktualią informaciją apie projekto sutarties įgyvendinimą, teikti pirkimų planą, mokėjimų prašymus, informaciją apie projektų dalyvius, bendrauti su atsakingais ESFA darbuotojais. Visos DMS funkcijos aprašytos ir naudojimosi DMS tvarka nustatyta Duomenų teikimo per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę tvarkos apraše (Taisyklių 1 priedas).

Naudotis šia sistema Jums padės DMS naudotojo instrukcija, DMS naudotojo aktyvavimo instrukcija  ir Europos socialinio fondo agentūros paruošti filmukai.