X

Vadovaudamiesi Elektroninių ryšių įstatymu, prašome Jūsų sutikimo išsaugoti naršyklėje slapukus (angl. „cookies“), kurie naudojami renkant statistinę informaciją apie puslapio lankomumą ir leidžia mums tobulinti svetainę. Jeigu sutinkate, kad Jūsų naršyklėje būtų išsaugoti šie slapukai, prašome spausti mygtuką „Sutinku“. Informacija apie sutikimą ar nesutikimą bus išsaugota atskirame, tam skirtame slapuke, kuris bus saugomas 1 metus. Jeigu nepasirinksite nei vieno varianto, šis pranešimas bus rodomas kiekvieną kartą lankantis mūsų puslapyje.

Detalesnę informaciją apie šiame puslapyje naudojamus slapukus bei galimybę atsisakyti slapukų galite rasti paspaudę nuorodą Informacija apie slapukus (kuri visada bus rodoma puslapio apačioje).

Loading...

Naujienos

2009 / 02 / 24
Dėl VP1-1.1-SADM-01-K priemonės ,,Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“ paraiškų vertinimo ir atrankos rezultatų

Š.m. vasario 24 d. Paramos fonde Europos socialinio fondo agentūroje (toliau - Agentūra) įvyko Paraiškų vertinimo ir atrankos komisijos (toliau - Komisija) posėdis, kuriame buvo priimtos rekomendacijos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl priemonės VP1-1.1-SADM-01-K paraiškų finansavimo arba nefinansavimo iš ES fondų lėšų. Komisijos posėdyje dalyvavo Lietuvos Respublikos finansų, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijų, Agentūros bei socialinių partnerių atstovai. Iš viso pagal šią priemonę Agentūrai buvo pateiktos ir užregistruotos  576 paraiškos, jose prašoma bendra paramos lėšų suma po paraiškų užregistravimo buvo 448.631.181,20 Lt, naudos ir kokybės vertinimo etapą perėjo 521 paraiška, kuriose prašoma bendra paramos lėšų suma yra 323.350.881,58 Lt. Pagal šį kvietimą teikti paraiškas preliminari finansavimo suma (nurodyta Projektų finansavimo sąlygų apraše) yra 130.000.000,00 Lt.).

Komisija nutarė rekomenduoti finansuoti 130 paraiškų, surinkusių daugiau kaip 35 balus, bei 4 paraiškas (iš 50), surinkusias 35 balus, kurios naudos ir kokybės vertinimo etape atitiko prioritetinį projektų atrankos kriterijų Nr. 5 „Iniciatyvos, skirtos paskatinti neturinčių kvalifikacijos ir žemos kvalifikacijos bei vyresnio amžiaus (45+) darbuotojų mokymąsi“. Šį kriterijų kaip prioritetinį Komisija pasirinko vadovaudamasi 2007 m. gruodžio 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinto nutarimo Nr. 1443 „Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ 99.1 punkto nuostatomis: „kai projektams, surinkusiems vienodą balų skaičių, finansuoti nepakanka pagal projektų konkursą planuotų paskirstyti lėšų sumos, atranką atliekanti institucija turi teisę suteikti prioritetą projektui (-ams), pagal šios institucijos pasirinktą vieną iš Projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytų prioritetinių atrankos kriterijų“. Likusios 46 paraiškos, surinkusios 35 balus, už šį prioritetinį kriterijų balų nesurinko, todėl jas nutarta įtraukti į rezervinį projektų sąrašą - šis sąrašas galios 6 mėn., o į jį įtrauktiems projektams finansavimas iš ES fondų galės būti skirtas tuo atveju, jeigu kuriam/kuriems nors iš rekomenduojamų finansuoti projektų nebus pasirašyta/-os finansavimo ir administravimo sutartis/-ys arba jeigu pasirašius jos bus nutrauktos, arba pareiškėjai nepradės vykdyti paraiškose numatytų veiklų. 341 paraiškos, surinkusios mažiau kaip 35 balus, nutarta nerekomenduoti finansuoti iš ES fondų lėšų, kadangi joms neužtenka galimų pagal šį kvietimą skirti finansavimo lėšų. Iš viso rekomenduota finansavimą skirti 134 projektams (23 proc. nuo pateiktų paraiškų), kurių įgyvendinimui bus skirta 131.618.683,77 Lt Europos Socialinio fondo lėšų.

Atkreipiame dėmesį, kad galutinis sprendimas dėl paraiškų finansavimo bus priimtas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrui pasirašius įsakymą. Su naudos ir kokybės vertinimo etapą perėjusių paraiškų sąrašu bei Komisijos priimtais sprendimais galima susipažinti čia

Trumpus projektų aprašymus galite rasti internetiniame puslapyje adresu www.esparama.lt.

Atgal